«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä : Lievästi kuormitteisten hulevesien (PVP5) puhdistuslaitteisto

29.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017675
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 167-408456

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2274241-9
Postadress:PL 300
Postnummer:00066
Ort:HSY
Land:Finland
Kontaktperson:Jukka Taskinen
Telefon:+358 915611
E-post:jukka.taskinen@hsy.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)http://www.hsy.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lievästi kuormitteisten hulevesien (PVP5) puhdistuslaitteisto
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Industrimaskiner. (42000000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Pohjavesipumppaamon PVP5 vesi on johdettu viemäriin korkeiden nitraattityppipitoisuuksien vuoksi vuodesta 2016 lähtien. Suodatuskäsittelyn tarkoituksena on konsentroida pohjavesipumppaamon nitraattityppipitoiset vedet siten, että voidaan vähentää viemäröitävien jätevesien määrää ja varmistaa jätteenkäsittelykeskuksen jätevesien tasausallaskapasiteetin riittävyys jatkossakin. Konsentroitu jätevesijae, minkä määrä tulee minimoida, viemäröidään. Toisaalta typpipitoisuuden puhdistetussa vesijakeessa on oltava niin alhainen, että vesi voidaan johtaa maastoon. Hankinnan kohteena on täysin toimintakuntoon saatettu kalvosuodatuslaitteisto tarvittavine hankintoineen ja asennuksineen. Hankinnan laajuus on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyyntöaineistossa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 365000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Espoo (K049)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ämmässuo

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pohjavesipumppaamon PVP5 vesi on johdettu viemäriin korkeiden nitraattityppipitoisuuksien vuoksi vuodesta 2016 lähtien. Suodatuskäsittelyn tarkoituksena on konsentroida pohjavesipumppaamon nitraattityppipitoiset vedet siten, että voidaan vähentää viemäröitävien jätevesien määrää ja varmistaa jätteenkäsittelykeskuksen jätevesien tasausallaskapasiteetin riittävyys jatkossakin. Konsentroitu jätevesijae, minkä määrä tulee minimoida, viemäröidään. Toisaalta typpipitoisuuden puhdistetussa vesijakeessa on oltava niin alhainen, että vesi voidaan johtaa maastoon. Hankinnan kohteena on täysin toimintakuntoon saatettu kalvosuodatuslaitteisto tarvittavine hankintoineen ja asennuksineen. Hankinnan laajuus on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyyntöaineistossa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlade förfaranden under konkurrens

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 035-078373

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Lievästi kuormitteisten hulevesien (PVP5) puhdistuslaitteisto

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Aquaflow Oy
Nationellt registreringsnummer:0679026-9
Ort:Savonlinna
Land:Finland
Nuts-kod:Savonlinnan seutu (S103)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:365000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:365000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
28.8.2019
«« Tillbaka