«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Väylävirasto : INFORMAATIOTILAISUUS JA MARKKINAVUOROPUHELUT: Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hanke, palvelusopimus

03.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017648
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-414505

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Lars Westermark
Telefon:+358 295343838
E-post:lars.westermark@vayla.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)https://www.vayla.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
INFORMAATIOTILAISUUS JA MARKKINAVUOROPUHELUT: Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hanke, palvelusopimus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten. (45200000-9), Utformning och uppförande (IA01-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä on kutsu palveluntuottajille osallistua 10.10.2019 klo 11:30 – 18:00 Helsingissä pidettävään hankkeen yleiseen informaatiotilaisuuteen, sekä tämän jälkeen järjestettävään luottamukselliseen sähköiseen kyselyyn sekä mahdollisiin kahdenvälisiin markkinavuoropuheluihin. Kyseessä ei siis ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus. Hankkeesta kiinnostunut palveluntuottaja voi osallistua sähköiseen kyselyyn ja mahdollisiin kahdenvälisiin markkinavuoropuheluihin, vaikka ei osallistuisi informaatiotilaisuuteen. Tilaisuuksiin ja kyselyyn osallistuminen ei sido ketään niihin osallistuvaa tahoa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Hailuoto (K072) , Oulu (K564)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Hanke sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Oulun kaupungin ja Hailuodon kunnan alueilla.

Hankintavaiheessa kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingissä, investointivaiheessa pääsääntöisesti Oulussa.

Oulu
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankkeessa korvataan nykyinen lauttaliikenteellä toimiva yhteys Hailuotoon rakentamalla kiinteä yhteys, joka sisältää pengertien ja kaksi siltaa. Hanke toteutetaan PPP-mallilla sisältäen hankkeen suunnittelun, toteutuksen, rahoituksen sekä sopimusaikaisen ylläpidon ja kunnossapidon. Hankkeen tämän hetkinen valtuus on 116,9 milj. euroa. Hankkeen hyötykustannussuhde on yleissuunnitelman mukaisesti n. 1,9. Hankinta on tarkoitus käynnistää alkuvuodesta 2020, mikäli vesilupa tämän mahdollistaa. Lisätietoja hankkeesta osoitteessa: vayla.fi/hailuoto

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankkeen tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimiva liikenneyhteys Hailuodon ja mantereen välillä, lyhentää matka-aikoja sekä parantaa elinkeinotoiminnan ja Hailuodon maankäytön kehitysedellytyksiä.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
3.2.2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Informaatiotilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 24.9 mennessä osoitteeseen terhi.honkarinta@vayla.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite sekä osallistujat tilaisuuteen. Ilmoittautuminen on kuitenkin vapaaehtoinen ja se auttaa tilaisuuden käytännön järjestelyissä. Ilmoittautumalla saa linkin, jonka kautta saa lisätietoa markkinavuoropuhelun edetessä.

INFORMAATIOTILAISUUDESSA 10.10.2019 kerrotaan hankinnan valmistelun tilanteesta sekä tarjouspyyntöasiakirjojen ja sopimusaineiston keskeisestä sisällöstä ja suunnitelluista muutoksista verrattuna Väyläviraston edellisiin PPP-hankkeisiin. Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden verkottua muiden hankkeesta kiinnostuneiden kesken.

Tilaisuudessa esitellään hankinnan vaihtoehtoiset aikataulut (vesilupapäätöksen aikataulusta riippuen) sekä aineisto, jonka pohjalta kahdenväliset markkinavuoropuhelut on suunniteltu käytävän.

Aineistossa käsitellään mm:

- Palvelusopimuksen alustavaa riskienjakoa,

- Tiesuunnitelmaa ja hankkeen muita lähtötietoja,

- Suunniteltuja ehdokkaiden soveltuvuusvaatimuksia sekä vertailuperusteita,

- Hankkeen taloutta ja maksumekanismia.

Esitetty aineisto toimitetaan kokonaisuudessaan sekä suomen että englanninkielisenä tilaisuuden jälkeen kiinnostuksensa ilmoittaneille. Tilaisuudesta tehdään videotallenne, joka jaetaan hankkeesta kiinnostuneille.

Tilaisuuden puheenvuorot pidetään pääosin suomeksi, mutta tilaisuudessa on englanninkielinen simultaanitulkkaus. Esitysaineistot ovat suomeksi ja englanniksi.

SÄHKÖISELLÄ KYSELYLLÄ kartoitetaan ehdokkaiden näkemyksiä mm:

- Hankintamenettelystä ja hankinnan aikataulusta,

- Ehdokkaiden soveltuvuusvaatimuksista,

- Vertailuperusteista,

- Lisäpohjatutkimustarpeista,

- Mahdollisista muista kehitysehdotuksista.

Sähköinen kysely julkaistaan 18.10 mennessä ja vastaukset pyydetään toimittamaan 15.11.2019 mennessä.

KAHDENVÄLISET MARKKINAVUOROPUHELUT järjestetään mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan. Niissä voidaan keskustella alan toimijoiden kanssa syvemmin informaatiotilaisuudessa esitetyistä teemoista ennen hankintailmoituksen julkaisemista. Kahdenvälisiin keskusteluihin voivat osallistua yhdessä sellaiset organisaatiot, jotka suunnittelevat yhteenliittymän perustamista.

Mahdolliset kahdenväliset markkinavuoropuhelut palveluntuottajille järjestetään 17 -19.12.2019 ja 7.1.2020 – 10.1.2020. Keskusteluaika 3 h /palveluntuottaja. Tilaisuudet pidetään Helsingissä.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.9.2019
«« Tillbaka