«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko : Jyväskylän seurakunta, siivouspalvelut

28.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017607
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 166-407240

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Nationellt registreringsnummer:0118950-3
Postadress:Tellervonkatu 5
Postnummer:40100
Ort:JYVÄSKYLÄ
Land:Finland
Kontaktperson:Maritta Lukkarinen
Telefon:+358 400635001
E-post:maritta.lukkarinen@evl.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.jyvaskylanseurakunta.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Jyväskylän seurakunta, siivouspalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Städning. (90910000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on siivouspalvelut Jyväskylän seurakunnan käytössä oleviin sekä omiin että vuokrattuihin tiloihin. Kohteet on lueteltu liitteessä 1. Siivouspalvelu sisältää palvelukuvauksien mukaiset ylläpito- ja perussiivouspalvelut.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 301786.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue A
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Huhtasuo - Keskusta

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Siivouspalvelut Jyväskylän seurakunnan käytössä oleviin tiloihin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue B
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning och renhållning. (90900000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Keltinmäki - Korpilahti - Säyntäsalo

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on siivouspalvelut Jyväskylän seurakunnan käytössä oleviin tiloihin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue C
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kuokkala - Vaajakoski

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on siivouspalvelut Jyväskylän seurakunnan käytössä oleviin tiloihin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue D
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Palokka - Tikkakoski

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on siivouspalvelut Jyväskylän seurakunnan käytössä oleviin tiloihin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 245-561309

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Alue A

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
7.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:SOL Palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2160299-1
Postadress:Vapaudenkatu 46
Postnummer:40100
Ort:JYVÄSKYLÄ
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:89352.00 EUR - 107620.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Alue B

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
7.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:SOL Palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2160299-1
Ort:JYVÄSKYLÄ
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:96721.00 EUR - 135326.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Alue C

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
7.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:SOL Palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2160299-1
Ort:JYVÄSKYLÄ
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:66605.00 EUR - 95888.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Alue D

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
7.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:ISS Palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:0906333-1
Ort:JYVÄSKYLÄ
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:49109.00 EUR - 57920.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
27.8.2019
«« Tillbaka