«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Leikkaussali- ja poliklinikkapalvelut

28.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017588
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 166-407426

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Sari Ranta
E-post:sari.ranta@hus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Leikkaussali- ja poliklinikkapalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Palvelukokonaisuuden kohteena ovat Tarjoajan polikliiniset tilat, leikkaussalitilat, hoitohenkilökunta ja potilaan tutkimiseen ja hoitoon tarvittava välineistö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Silmätautien osaston hoitovastuulla oleville potilaille. Silmäleikkauspalvelut suoritetaan palveluntarjoajan tiloissa HUSin palkkalistoilla olevan lääkärin toimesta ja keskittyvät pääosin verkkokalvosairauksien kirurgiseen hoitoon sekä kaihileikkauksiin. Hankittava palvelukokonaisuus on Tilaajan käytettävissä yhden (1) arkipäivän viikossa leikkaussalin verkkokalvokirurgisia ja kaihipotilaita varten ja yhden (1) arkipäivän viikossa poliklinikkahuoneen silmäpotilaita varten. Leikkauspäivä ja poliklinikkapäivä ovat arkipäivinä (ma-pe) klo 8-15.30. Tämän jälkeen potilaiden käytössä on tarvittavat heräämöpalvelut ja jatkohoidon mahdollistavat palvelut. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 3.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2500000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Sjukhustjänster och tillhörande tjänster. (85110000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 3. Sopimuksen kohteen kuvaus.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Varsinaisen sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 047-108648

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Leikkaussali- ja poliklinikkapalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Terveystalo Oy
Nationellt registreringsnummer:1093863-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2500000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
27.8.2019
«« Tillbaka