«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Afrikan Sarven ja Itäisen Afrikan yksikkö, Ulkominiseriö : Kenia; J6P-vesi- ja sanitaatiohankkeen teknisen avun konsulttipalvelu

28.08.2019 10:36
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017569
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Afrikan Sarven ja Itäisen Afrikan yksikkö, Ulkominiseriö
Kontaktperson Tony Paso
Postadress PL 176
Postnummer 00023
Postanstalt VALTIONEUVOSTO
Land Finland
Typ av upphandlande enhet
Statlig myndighet

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänster

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Kenia; J6P-vesi- ja sanitaatiohankkeen teknisen avun konsulttipalvelu
Beskrivning av upphandlingen

Hankitaan suorahankintana FCG Swedish Development AB:ltä teknisen avun lisäkonsulttipalveluita Kenian J6P-vesi- ja sanitaatio hankkeen toteutukseen (Technical assistance for Equitable Access to Quality Water Resources Management in Rural Kenya) hankintalain 136 § 2 momentin mukaisesti. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, joka perustuu hallitusten väliseen kehitysyhteistyösopimukseen, ja johon näin ollen sovelletaan hankintalain 11 luvun mukaisesti kansallisia menettelyitä.

J6P-hankkeessa kehitetään vesihuollon ja sanitaation palveluita Kenian köyhillä maaseutu- ja kaupunkialueilla ja vesivarainhallintoa sellaisilla alueilla, joilla vesivarannot ovat uhattuja ihmisen toiminnan ja ilmastonmuutoksen johdosta. Teknisen avun palveluilla vahvistetaan Kenian maaseutuhallintojen kapasiteettia huolehtia lainvaatimista tehtävistään, perustuslain määräämän hallinnon hajauttamisen (devoluution) periaatteen mukaisesti. Hankkeen odotettua hitaamman etenemisen vuoksi - ulkoministeriöstä tai teknisen avun konsultista riippumattomista syistä - hanketta on päätetty jatkaa vuoden 2020 loppuun asti, jotta kaikki suunnitellut toiminnot saadaan loppuunsaatettua ja hanke saadaan hallitusti suljettua.

Huvudföremål
Huvudterminologi Kompletterande terminologi
FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster. (73000000-2) För utvecklingsarbete (JA06-6)
Avtalets totala värde
730781 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn FCG Swedish Development AB

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Hankintalain 136 §:n 2 momentin mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisäpalveluja, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos myös, jos muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen. Tälliaen muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta.

Kenian vesihuoltorahaston tukihankkeessa alkuperäisen TA-palveluja tuottavan konsultin on tarpeen suorittaa lisäpalveluja. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei olisi kustannustehokasta ja aiheuttaisi merkittävää haittaa hankkeen loppuunsaattamiselle. Sopimusmuutoksen tarve johtuu myös ulkoisista tekijöistä johtuneesta aikataulun viivästymisestä, jota ei ole kyetty ennakoimaan, eikä sopimusmuutos muuta hankintasopimuksen luonnetta. Sopimusmuutoksen arvo ei myöskään ylitä 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta.

Ytterligare upplysningar

Lisätietoja: tony.paso@formin.fi

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka