«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne : Akuuttivastaanoton lääkäripalveluja koskeva tarjouspyyntö

28.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017561
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 166-407219

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Nationellt registreringsnummer:2265415-2
Postadress:PL 66
Postnummer:85801
Ort:Haapajärvi
Land:Finland
Kontaktperson:Tuomas Aikkila
Telefon:+358 444456196
E-post:tuomas.aikkila@selanne.net
Fax:+358 8764002
Nuts-kod:Nivala-Haapajärven seutu (S176)
Allmän adress: (URL)http://selanne.net
Upphandlarprofil: (URL)http://selanne.net
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Akuuttivastaanoton lääkäripalveluja koskeva tarjouspyyntö
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Läkarmottagningstjänster. (85121000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohde sisältää Haapajärven ja Pyhäjärven terveyskeskuksien akuutti/kiireellisen vastaanoton lääkäripalvelut. Molempiin terveyskeskuksiin hankitaan tällä tarjouspyynnöllä noin yhden lääkärin työpanos (yhteensä 1- 2 lääkäriä) Akuutti/kiireellinen vastaanotto on arkipäivisin sekä Haapajärven että Pyhäjärven terveyskeskuksissa ma - pe klo 8.00 - 16.00

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Nivala-Haapajärven seutu (S176)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Haapajärven ja Pyhäjärven terveyskeskukset

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde sisältää Haapajärven ja Pyhäjärven terveyskeskuksien akuutti/kiireellisen vastaanoton lääkäripalvelut. Molempiin terveyskeskuksiin hankitaan tällä tarjouspyynnöllä noin yhden lääkärin työpanos (yhteensä 1- 2 lääkäriä) Akuutti/kiireellinen vastaanotto on arkipäivisin sekä Haapajärven että Pyhäjärven terveyskeskuksissa ma - pe klo 8.00 - 16.00

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 068-159969

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
2019-007476
Benämning på upphandlingen:
akuuttivastaanoton lääkäripalveluja koskeva tarjouspyyntö

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään tarjousta.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
27.8.2019
«« Tillbaka