«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Natiivikuvauslaite

27.08.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017525
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 165-404664

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0828255-9
Postadress:Kiinamyllynkatu 4-8
Postnummer:20520
Ort:Turku
Land:Finland
Telefon:+358 23130000
E-post:irtaimistohankinnat@tyks.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vsshp.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Natiivikuvauslaite
Referensnummer:
TP204/19EU
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar. (33000000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohde: Liitteessä 2 mainittu natiivikuvauslaite ja siihen liittyvät tarvikkeet ja huolto jäljempänä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyllä tavalla. Laitteiston sijoittelupaikka on Tyks Loimaan sairaalan röntgenosasto. Hankintayksikkö: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP). Hankintapäätös tehdään hankintapäätöksen tekohetkellä voimassaolevan VSSHP:n toimintasäännön mukaisin toimivaltuuksin. Sopimuskausi: Hankintaa koskeva sopimus päättyy, kun laite on vastaanottotarkastuksessa hyväksytty ja luovutettu tilaajalle. Toimittaja sitoutuu tämän jälkeen tarjoamaan huoltoa ja varaosia vähintään 10 vuotta. Laitteeseen liittyvien tarvikkeiden osalta sopimuskausi on 2 vuotta

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 239172.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Natiivikuvauslaitteen hankinta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet16
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Käytettävyys ja ergonomia17
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Kuvanlaatu14
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Käyttökoulutus ja tuki3
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Huolto ja koulutus10
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Rinnakkaiset tarjoukset: Rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 059-136047

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Natiivikuvauslaite

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Philips Oy
Nationellt registreringsnummer:0889447-5
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:239172.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:239172.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
27.8.2019
«« Tillbaka