«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Turun kaupunki : Saavutettavuuskonsultointi asiantuntijuus ajalle 1.7.2019 (tavoite) - 30.6.2021 ja kahden vuoden optio ajalle 1.7.2021 - 30.6.2023

27.08.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017504
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 165-405246

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0204819-8
Postadress:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 55 K, 2. krs.)
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Pekka Lång
Telefon:+358 406350534
E-post:pekka.lang@turku.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Turun Vesihuolto Oy
Nationellt registreringsnummer:1028215-2
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Juha Heininen
E-post:juha.heininen@turunvesihuolto.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)https://www.turunvesihuolto.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Turku Energia Oy
Nationellt registreringsnummer:0984944-9
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Timo Honkanen
E-post:timo.honkanen@turkuenergia.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)https://www.turkuenergia.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Saavutettavuuskonsultointi asiantuntijuus ajalle 1.7.2019 (tavoite) - 30.6.2021 ja kahden vuoden optio ajalle 1.7.2021 - 30.6.2023
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster. (79400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia Turun kaupungin käyttöön hankittavista Saavutettavuuskonsultointi- ja asiantuntijuuspalveluista ajalle 1.7.2019 (tavoite) - 30.6.2021, minkä jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) vuodella, ajalle 1.7.2021 - 30.6.2023.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 700000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Saavutettavuuskonsultointi ja -auditointi
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster. (79400000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Nykyisten verkko-, mobiili- ja digitaalisten palvelujen saavutettavuuden toiminnallinen ja manuaalinen auditointi ja kehittäminen. Lisäksi saavutettavuuskonsultointi tulevien digitaalisten palvelujen visuaalisuuden ja toiminnallisuuksien suunnittelussa, rakentamisessa ja kehittämisessä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu40
Pris 60
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Saavutettavuus-osaamisen kehittäminen
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster. (79400000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Organisaation saavutettavuus-osaamisen kehittäminen kouluttamalla, koskien kaikkia organisaation tasoja ja osin myös ulkopuolisia digipalveluiden toteuttajia.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu40
Pris 60
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Monitorointiratkaisu
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster. (79400000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Digi-, mobiili- ja verkkopalvelujen reaaliaikainen saavutettavuuden monitorointiratkaisu ja tulosten analysoinnin konsultointi

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu40
Pris 60
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 082-195430

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Saavutettavuuskonsultointi ja -auditointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Eficode Oy
Nationellt registreringsnummer:1971814-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Gofore Oy
Nationellt registreringsnummer:1710128-9
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:CGI Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:0357502-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Järvenpää (K186)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Saavutettavuus-osaamisen kehittäminen

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Gofore Oy
Nationellt registreringsnummer:1710128-9
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Eficode Oy
Nationellt registreringsnummer:1971814-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Monitorointiratkaisu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sitemprove Oy
Nationellt registreringsnummer:2723318-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:240000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
27.8.2019
«« Tillbaka