«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Espoon kaupunki : Tietokylän ateriapalvelut

27.08.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017480
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 165-405489

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:101263-6
Postadress:PL 640
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
E-post:hankinta@espoo.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)www.espoo.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietokylän ateriapalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Servering av skolmåltider. (55523100-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Tietokylän ateriapalvelujen hankinnasta. Hankintaan sisältyy lukion kouluruokailu, Tietokylän viraston henkilöstöruokailu, kahvilapalvelut sekä kokous- ja tilaustarjoilut. Espoon kaupunki valitsee kilpailutuksen perusteella yhden (1) palveluntuottajan ja yhden (1) varatoimittajan. Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin asiakasmääriin tai tilausmääriin.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2065000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

kaupunki (myöhemmin myös tilaaja) pyytää tarjousta Tietokylän ateriapalvelujen hankinnasta. Hankintaan sisältyy lukion kouluruokailu, viraston henkilöstöruokailu, kahvilapalvelut sekä kokous- ja tilaustarjoilut. Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus. Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva. Espoon kaupunki valitsee kilpailutuksen perusteella yhden (1) palveluntuottajan ja yhden (1) varatoimittajan. Tarjousten vertailussa laadun osuus on 30 % ja hinnan osuus 70 %.

Arvioidun arvon jakautuminen:

Kouluruokailu 1 330 000 EUR

Henkilöstöruokailu 415 000 EUR (Espoon kaupungin tukiosuus)

Kokous- ja tilaustarjoilut 320 000 EUR.

Tilaaja ei sitoudu tiettyihin asiakasmääriin tai tilausmääriin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 071-168826

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Tietokylän ateriapalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:ISS Palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:0906333-1
Ort:00370 Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2065000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.8.2019
«« Tillbaka