«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Espoon kaupunki : Perusopetuksen iltapäivätoiminnan hankinta

27.08.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017465
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 165-405487

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:010263-6
Postadress:PL 640
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
E-post:hankinta@espoo.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)www.espoo.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Perusopetuksen iltapäivätoiminnan hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Undervisning och utbildning. (80000000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös tilaaja) pyytää tarjousta perusopetuksen iltapäivätoiminnasta.

Hankinta on jaettu seuraaviin perusopetuksen iltapäivätoiminnan osa-alueisiin (myöhemmin myös yksiköihin):

1. Opinmäen kampuksella toimivat koulut (Espoo International School ja Olarin koulu), Lillhemtintie 1, 02250 Espoo

2. Kilon koulu, Aspelinintie 3 B, 02630 Espoo

3. Ruusutorpan koulu, Leppävaarankatu 24, 02600 Espoo

4. Karamzinin koulu, Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo

5. Vanttilan koulu, Nissintie 2, 02780 Espoo

6. Soukan koulu, Soukankuja 5, 02360 Espoo

7. Matinlahden koulu, Aapelinkatu 2-4, 02230 Espoo

8. Rastaalan koulu, Kalasääksenkatu 4, 02620 Espoo

9. Saunalahden koulu, Brinkinmäentie 1, 02330 Espoo.

Niiltä osin, kuin se ei koske koululaisten hoitoa tai vaativan erityisen tuen oppilaiden iltapäivätoimintaa, tarjoaja voi tehdä tarjouksen yhteen tai useampaan yksikköön.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 350490 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Espoon kaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminta, joka järjestetään perusopetuslain mukaisesti 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Espoon perusopetuksen iltapäivätoiminnan lukuvuosi 2018-2019 alkaa 9.8.2018 ja päättyy 31.5.2019.

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja yksi (1) optiovuosi (ks. liite 2, Keskeiset sopimusehdot).

Hankinta toteutetaan ns. ranskalaisena urakkana, jossa palveluntuottajalle maksettava hinta on etukäteen määritelty. Maksettavan hinnan suuruus riippuu lapsiryhmien lukumäärästä. Tarkempi kuvaus hinnasta on kerrottuna tarjouspyynnön liitteessä 2 Keskeiset sopimusehdot. Iltapäivätoiminnan palveluntuottajat valitaan laadun perusteella. Espoon kaupunki valitsee kilpailutuksen perusteella yhden (1) palveluntuottajan/yksikkö ja yhteensä viisi (5) varatoimittajaa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 067-149616

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Perusopetuksen iltapäivätoiminnan hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Norlandia päiväkodit Oy
Nationellt registreringsnummer:FI09724806
Ort:02760 Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:350490 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.8.2019
«« Tillbaka