«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Högskolan på Åland : Avbrottsannons Navigations- och maskinrumssimulator

26.08.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017457
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 164-402619

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Högskolan på Åland
Nationellt registreringsnummer:0145076-7
Postnummer:22100
Ort:Mariehamn
Land:Finland
E-post:bengt.englund@ha.ax
Nuts-kod:Åland (FI2)
Allmän adress: (URL)https://www.e-avrop.com/Hogskolanaland/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=42320
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Avbrottsannons Navigations- och maskinrumssimulator
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Navigationssimulatorer. (34931400-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Högskolan på Åland begär in ansökningar om att delta i en konkurrenspräglad dialog gällande upphandlingem av ny eller uppgraderad navigationssimulator, en ny eller uppgraderad maskinrumssimulator inklusive erforderliga licenser, kringutrustning, mjukvara och långsiktiga underhållsavtal.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Avbrottsannons Navigations- och maskinrumssimulator
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Navigationssimulatorer. (34931400-6)
II.2.3) Plats för utförande
Åland (FI2)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Högskolan på Åland begär in ansökningar om att delta i en konkurrenspräglad dialog gällande upphandlingen av en ny eller uppgraderad navigations- och maskinrumssimulator.

Upphandlingen omfattar en navigationssimulator innefattande 1 st. A-brygga (Class A (NAV)), 3 st. B-bryggor (Class B (NAV)), 1 st. dataklass (Class C (NAV)) samt utrustning för GMDSS GOC-utbildning, ECDIS och skapande av egna områdesdatabaser inklusive erforderliga licenser, kringutrustning, mjukvara i den mån det är nödvändigt beroende på vald lösning (ny eller uppgraderad simulator) samt långsiktiga underhållsavtal.

Därtill upphandlas maskinrumssimulator (Class A (ENG), Class B (ENG), Class C (ENG), Class S (ENG)) innefattande en operativ maskinrumssimulator inklusive arbetsstationsbaserad maskinrumssimulator och nödgeneratorrum och tillhörande erforderliga licenser, kringutrustning, mjukvara i den mån det är nödvändigt beroende på vald lösning (ny eller uppgraderad simulator) samt långsiktiga underhållsavtal.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Konkurrenspräglad dialog

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 129-315901

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Avbrottsannons Navigations- och maskinrumssimulator

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Högskolan på Åland har upptäckt ett flertal fel i kravspecifikationen angående de krav på kompabilitet som krävts mellan de olika simulatorerna. Av inbjudan att delta i den konkurrenspräglade dialogen framgår att delanbud godkänns. Kraven på kompabilitet mellan simulatorerna enligt kravspecifikationen i Bilaga 1 Beskrivning av den upphandlande enhetens behov och krav på upphandlingsobjektet omöjliggör dock delanbud vilket inte varit den upphandlande enhetens avsikt.

Högskolan på Åland anser att felen i kravspecifikationen är så väsentliga att enbart en förlängning av tiden för att lämna intresseanmälningar enligt 56 § (FFS 1397/2016, Lag om offentlig upphandling och koncession) inte är möjlig. För att säkerställa en jämlik och icke-diskriminerande behandling av anbudssökanden och anbudsgivare krävs det att upphandlingen avbryts samt att en ny upphandlingsannons publiceras med en korrigerad kravspecifikation.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Marknadsdomstolen
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsingfors
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.8.2019
«« Tillbaka