«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Vaasan kaupunki : Koneellinen juurenhoitojärjestelmä

26.08.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017434
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 164-402540

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vaasan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0209602-6
Postadress:PL 241
Postnummer:65101
Ort:Vaasa
Land:Finland
Kontaktperson:Merja Hirvonen
Telefon:+358 401832128
E-post:merja.hirvonen@teese.fi
Nuts-kod:Vaasa (K905)
Allmän adress: (URL)http://www.teese.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Koneellinen juurenhoitojärjestelmä
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter. (33130000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

TeeSe Botnia Oy:n hankintapalvelut pyytää Vaasan kaupungin hammashuollon toimeksiannosta tarjoustanne koneellisesta juurenhoitojärjestelmästä. Kyseessä on Vaasan kaupungin erillishankinta. Hankinnan kohteena on koneellinen juurenhoitojärjestelmä 32 hammashoitohuoneeseen niiden käytössä tarvittavine juurenhoito- ym. neuloineen. Järjestelmän kulmakappaleen tulee olla mahdollisimman helposti liitettävissä hammashoitokoneeseen. Järjestelmässä tarvittavien kertakäyttöisten neulojen kulutuksen tulee olla mahdollisimman pieni. Käyttöön halutaan vain kertakäyttöisiä steriilejä neuloja.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 321827.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Vaasa (K905)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) toimittaja.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 047-107267

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Koneellinen juurenhoitojärjestelmä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Plandent Oyj
Nationellt registreringsnummer:0112771-6
Postadress:Asentajankatu 6 B
Postnummer:00880
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:321827.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.8.2019
«« Tillbaka