«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Vantaan kaupunki : MAMMOGRAFIASEULONTA PALVELUJEN HANKINTA

26.08.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017428
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 164-402764

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vantaan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0124610-9
Postadress:PL 1100
Postnummer:01030
Ort:Vantaan kaupunki
Land:Finland
Telefon:+358 983922066
E-post:kirjaamo@vantaa.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)www.vantaa.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
MAMMOGRAFIASEULONTA PALVELUJEN HANKINTA
Referensnummer:
VD/6397/02.08.00.00/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Varsinainen tarjouskilpailu on tarkoitus järjestää syksyllä 2019. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää mammografiapalvelujen hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti hankittavan palvelun saatavuutta ja ominaisuuksia koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Suomi (FI1C)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vantaa tai mahdollisesti lähikunnat

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pyydämme markkinakartoituksesta kiinnostuneita palveluntuottajia ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi 6.9.2019 klo 10.00 mennessä. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "Tietopyyntö VD/6397/02.08.00.00/2019 Mammografiaseulonta palvelujen hankinta” ja yrityksen nimi.

Sähköpostin liitetiedostossa palveluntuottajan tulee esitellä yrityksensä ja sen palvelukonsepti. Yritysesittelystä ja palvelukonseptista tulee käydä ilmi mammografia seulonta toimipisteet, millaista palvelua yritys tarjoaa nyt, yrityksen kehityssuunnitelmat ja tarjottavan palvelun sisältö. Palveluntuottaja voi myös halutessaan esittää ehdotuksia yleisesti mitä kilpailutuksessa tulisi ottaa huomioon.

Määräajan jälkeen markkinakartoitukseen/tietopyyntöön ilmoittautuneiden kanssa käydään vuoropuhelua. Kaupunki ei maksa korvauksia markkinakartoituksiin osallistuneille palveluntuottajille. Vuoropuhelu käydään syksyllä 2019 kirjallisesti tai/ja suullisesti.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.8.2019
«« Tillbaka