«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Nokian kaupunki : Keskeytysilmoitus Emäkosken koulun KVR-urakka

23.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017362
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 163-399922

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Nokian kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0205717-4
Postadress:Harjukatu 23
Postnummer:37100
Ort:Nokia
Land:Finland
Kontaktperson:Jari Lehtonen
Telefon:+358 407799184
E-post:jari.lehtonen@nokiankaupunki.fi
Nuts-kod:Nokia (K536)
Allmän adress: (URL)http://www.nokiankaupunki.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Keskeytysilmoitus Emäkosken koulun KVR-urakka
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Nokian kaupunki on pyytänyt KVR-urakkatarjouksia Emäkosken koulun rakennusurakasta. Rakennushanke käsittää Emäkosken koulun kokonaissuunnittelun ja rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Nokia (K536)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Nokian kaupunki on pyytänyt tarjouksia Emäkosken koulun KVR-rakennusurakasta. Rakennushanke käsittää Emäkosken koulun kokonaissuunnittelun ja rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu60
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 132-323185

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Keskeytysilmoitus Emäkosken koulun KVR-urakka

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on todettu olevan ristiriitaisuuksia. Näiden ristiriitaisuuksien vuoksi on todennäköistä, että tarjouspyyntö ei tuottaisi vertailukelpoisia tarjouksia. Hankinnan keskeyttämispäätöksen jälkeen Nokian kaupunki käynnistää uuden kilpailutuksen mahdollisimman pian.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23.8.2019
«« Tillbaka