«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Väylävirasto : E18 Turun kehätie vaihe 2, Kausela-Pukkila -hankkeen STk-urakan markkinainfo ja STk-mallin kehittämisseminaari

04.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017346
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 171-416607

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Juha Sillanpää
Telefon:+358 295343608
E-post:juha.sillanpaa@vayla.fi
Nuts-kod:Turun seutu (S023)
Allmän adress: (URL)https://www.vayla.fi
Upphandlarprofil: (URL)https://www.vayla.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
E18 Turun kehätie vaihe 2, Kausela-Pukkila -hankkeen STk-urakan markkinainfo ja STk-mallin kehittämisseminaari
Referensnummer:
VÄYLÄ/5453/02.01.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten. (45200000-9), Utformning och uppförande (IA01-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Turun kehätie on Kausela-Kirismäki -osuudella kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Kehätien parantamisen tavoitteena on korjata puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä.

Hanke on jaettu kahteen vaiheeseen. Tämä ennakkotietoilmoitus koskee hankkeen toista vaihetta välillä Kausela-Pukkila, joka toteutetaan kehitysvaiheen sisältävänä suunnittele- ja toteuta –urakkana (STk).

Toinen vaihe sisältää Turun kehätien Kausela-Pukkila -osuuden nelikaistaistamisen, valtatien 10 ja maantien 2200 parannustyöt sekä jalankulku- ja pyörätieväylien täydentämisen sekä melunsuojauksen toimenpiteitä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Turun seutu (S023) , Kaarina (K202) , Lieto (K423)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

E18, Turun kehätien Kausela-Pukkila välinen tieosuus Kaarinan ja Liedon alueella.

Kaarina Lieto
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tämä ei ole ilmoitus hankinnan käynnistämisestä, vaan kutsu markkinainfo- ja STk-mallin kehittämistilaisuuteen.

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tiedottaa markkinatoimijoita tilaisuudesta, jossa tilaaja esittelee hankinnan alustavaa sisältöä, aikataulua ja keskeisiä ehtoja tarjoajaehdokkaille sekä kehitetään STk-mallia Väylän aiemmista vastaavista hankkeista yhdessä markkinatoimijoiden kanssa.

Kehittämistilaisuudessa saatuja tuloksia tullaan käyttämään hankinta-asiakirjojen valmisteluun. Saatuja tietoja ei tulla julkaisemaan sellaisenaan. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö tullaan julkaisemaan myöhemmin.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
8.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Esittely- ja kehittämistilaisuus järjestetään 8.10.2019 klo 9-12 Auriga Business Centerin tiloissa osoitteessa Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, kokoustila Skåldö. Tilaisuuteen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen eivät vaikuta ehdokkaan osallistumiseen hanketta koskevaan tarjouskilpailuun.

Kohdassa II.3) "Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä" ei tarkoita varsinaisen hankintailmoituksen julkaisupäivämäärää, vaan esittely- ja kehittämistilaisuuden järjestämispäivää.

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen 27.9.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@proviko.fi.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.9.2019
«« Tillbaka