«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Sädehoidon lineaarikiihdytin

23.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017336
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 163-400009

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0215606-8
Postadress:Keskussairaalankatu 7
Postnummer:15850
Ort:Lahti
Land:Finland
Kontaktperson:Kirsi Tuulivirta
Telefon:+358 447195890
E-post:kirsi.tuulivirta@phhyky.fi
Nuts-kod:Päijät-Häme (FI1C3)
Allmän adress: (URL)http://www.phhyky.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/phsotey

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=250388&tpk=13b3e47e-23a9-485f-bb6b-0f56265ed71a
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sädehoidon lineaarikiihdytin
Referensnummer:
D/1782/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Linjära acceleratorer. (31643100-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Ennakkoilmoituksen kohteena on HUS Päijät-Hämeen sädehoitoyksikön käyttöön hankittava lineaarikiihdytin oheislaitteineen (sädehoitolaite).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Lahti (K398)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on HUS Päijät-Hämeen sädehoitoyksikön käyttöön hankittava lineaarikiihdytin oheislaitteineen (sädehoitolaite). Hoitolaitteessa on oltava ainakin yksi fotonienergia, ja sen täytyy olla varustettuna hoitokohteen paikannukseen ja hengitystahdistukseen soveltuvilla järjestelmillä sekä sädehoidon erikoistekniikoilla. Lisäksi hoitolaitteen mukana täytyy olla normaalihoitoja sekä kohdennus- ja erikoishoitotekniikoita tukevat oheislaitteet ja ohjelmistot. Hoitolaitteiston tulee olla yhteensopiva sädehoidon nykyisen tietojärjestelmän kanssa (ARIA). Kokonaisuuden tulee sisältää asennettuna kaikki tarvittavat laitteet ja työasemat ohjelmistoineen näiden edellä mainittujen ominaisuuksien valmiiseen käyttöön. Hankinta toteutetaan vuoden 2020 aikana. Tarjotun laitteiston tulee olla asennettuna ja hyväksytysti vastaanotettuna vuoden loppuun mennessä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
2150000.00 EUR
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
11.11.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tilaajavastuulain mukaisesti, tarkennetaan tarjouspyyntöasiakirjoihin.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23.8.2019
«« Tillbaka