«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Turun kaupunki : Toiminnanohjauksen strateginen erityisasiantuntija

23.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017323
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 163-401246

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0204819-8
Postadress:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 55 K, 2. krs.)
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Pekka Lång
Telefon:+358 406350534
E-post:pekka.lang@turku.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Toiminnanohjauksen strateginen erityisasiantuntija
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster. (79400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia Turun kaupungin käyttöön hankittavasta toiminnanohjauksen strategista erityisasiantuntijaa ajalle 1.4.2019 (tavoite) - 31.3.2021, minkä jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) vuodella, ajalle 1.4.2021 -31.3.2023. Turun kaupungin eri toimialat tilaavat palveluja omien tarpeidensa mukaan.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 370000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Turun kaupunki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Turun Kaupungissa on käynnistynyt SAP S/4 Hana projekti. Tähän tarvitaan erityisosaamista jossa huomioidaan SAPin uudet mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen kuntapuolella. Vanhasta toimintamallista pyritään eroon. Kehityskohteena on kaupunkikonsernin (kaupunki, toimialueet, tytäryhtiöt) laajuisesti ulkoinen ja sisäinen laskenta, hankinta ja ostotoimi, ostolaskujen sähköinen käsittely, varastonhallinta, myyntilaskutus, investointien hallinta, budjetointi ja seuranta, raportointi ja analytiikka, henkilöstö-, tuote-, toimittaja-, ja asiakastietojen hallinta, kehityskeskustelujen ja osaamisen kehittämisen hallinta, ja käyttövaltuushallinta, sekä kaikki em. toiminnallisuuksiin liittyvät liittymät operatiivisiin järjestelmiin oheisjärjestelmät mukaan lukien. Käyttäjämäärä kyseisillä toiminnoilla on n. 15.000.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu25
Pris 75
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 055-127246

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Toiminnanohjauksen strateginen erityisasiantuntija

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sininen Polku Oy
Nationellt registreringsnummer:FI27266976
Ort:Kaarina
Land:Finland
Nuts-kod:Masku (K481)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:370000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:370000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23.8.2019
«« Tillbaka