«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Rättelse:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : HUSin alihankittavat geenitutkimukset

23.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017319
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 163-401306

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Kaisa Lindholm
E-post:kaisa.lindholm@hus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
HUSin alihankittavat geenitutkimukset
Referensnummer:
243028
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Medicinsk analys. (85148000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Pyydämme osallistumishakemuksia alihankittavien geenitutkimusten dynaamiseen hankintajärjestelmään. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22.8.2019

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Avsnitt nummer: II.2.14
Plats där texten ska ändras: Lisätiedot

I stället för:

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa kysymykset pyydetään esittämään 30.8.2019 mennessä.

Ska det stå:

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Avsnitt nummer: III.1.2
Plats där texten ska ändras: Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus

I stället för:

4. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa maksaa verot ja sosiaaliturvamaksut. 5. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa ottaa työntekijöiden eläkevakuutus ja maksaa eläkevakuutusmaksut. 6. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa ottaa tapaturmavakuutus ja maksaa tapaturmavakuutusmaksut. 7. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa maksaa muut mahdolliset lakisääteiset maksut. 8. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä. 9. Ehdokkaan Suomen Asiakastieto Oy:n riskimittarin (ks. http://www.asiakastieto.fi/palvelupaketti/riskimittari.jsp) mukainen viimeisin riskiluokka on RL1–RL3, tai jos ehdokkaan tietoja ei ole saatavana Suomen Asiakastieto Oy:stä, sitä vastaava. 10. Ehdokas vakuuttaa, että sillä on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen. 11. Ehdokas vakuuttaa, että sillä on viimeistään sopimuskauden alkaessa hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät vakuutukset.

Ska det stå:

4. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa maksaa verot ja sosiaaliturvamaksut. 5. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa ottaa työntekijöiden eläkevakuutus ja maksaa eläkevakuutusmaksut. 6. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa ottaa tapaturmavakuutus ja maksaa tapaturmavakuutusmaksut. 7. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa maksaa muut mahdolliset lakisääteiset maksut. 8. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä. 9. Ehdokkaan Suomen Asiakastieto Oy:n riskimittarin (ks. http://www.asiakastieto.fi/palvelupaketti/riskimittari.jsp) mukainen viimeisin riskiluokka on RL1–RL3, tai jos ehdokkaan tietoja ei ole saatavana Suomen Asiakastieto Oy:stä, sitä vastaava. 10. Ehdokas vakuuttaa, että sillä on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen ja liikevaihtovaatimus kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit toteutuu. 11. Ehdokas vakuuttaa, että sillä on viimeistään sopimuskauden alkaessa hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät vakuutukset.

«« Tillbaka