«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka : Avoin immunovärjäysautomaatti HUSLABssa tehtävään analytiikkaan

23.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017311
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 163-400466

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Kirsi Kujanpää
E-post:kirsi.kujanpaa@hus.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Avoin immunovärjäysautomaatti HUSLABssa tehtävään analytiikkaan
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas). (38000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on avoimen immunoautomaatin, tarvikkeiden ja huoltojen kokonaishankintasopimus HUSLABin toiminta-alueella käsittäen HUSLABissa tehtävän analytiikan. Hankinta toteutetaan käyttökorvausperiaatteella ja sopimuskausi tulee olemaan viisi (5) vuotta + kaksi (2) optiovuotta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 275000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on avoimen immunoautomaatin, tarvikkeiden ja huoltojen kokonaishankintasopimus HUSLABin toiminta-alueella käsittäen HUSLABissa tehtävän analytiikan. Laitteiden hankinta rahoitetaan tarjouspyynnön mukaisesti käyttökorvausperiaatteella, jonka puitteissa Toimittaja asettaa HUSLABin käyttöön Immunovärjäyslaitteet immunohistokemiallisia värjäyksiä varten tarjouspyynnön mukaiselle lasimäärälle. Kokonaisuuteen tulee sisältyä vähintään kaksi laitetta (käyttö), sisältäen värjäyslaitteen, parafiininpoisto- ja esikäsittelylaitteiston, lisenssit, detektioreagenssit, kulutustarvikkeet, käyttökoulutuksen, huollot ja vikakorjaukset. Hinnoittelun perusteena käytetään lasin hintaa, arviolta kuluu 7 000 - 10 000 lasia vuodessa. Hankinnan sopimuskausi on viisi (5) vuotta + kaksi (2) optiovuotta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu30
Pris 70
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Perussopimuskausi on viisi vuotta, jonka jälkeen Tilaajalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella vuodella.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 161-368027

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Avoin immunovärjäysautomaatti HUSLABssa tehtävään analytiikkaan

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
8.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Agilent Finland Technologies Oy
Nationellt registreringsnummer:1553618-2
Postadress:Panorama Tower, Hevosenkenkä 3
Postnummer:02600
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:275000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22.8.2019
«« Tillbaka