«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Kainuun hankintarengas / Kajaanin kaupunki : KESKEYTTÄMISILMOITUS Tulostuksenhallinnan ylläpito ja monitoimilaitteet palveluineen

23.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017294
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 163-400395

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kainuun hankintarengas / Kajaanin kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0214958-9
Postadress:PL 133
Postnummer:87101
Ort:Kajaani
Land:Finland
Kontaktperson:Heikki Hyvönen
Telefon:+358 447100306
E-post:heikki.hyvonen@kajaani.fi
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Allmän adress: (URL)http://www.kajaani.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTTÄMISILMOITUS Tulostuksenhallinnan ylläpito ja monitoimilaitteet palveluineen
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Fotokopieringsmaskiner. (30121100-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Tulostuksenhallinnan ylläpito ja monitoimilaitteet palveluineen alkaen 1.9.2019 ja jatkuen toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisella irtisanomisajalla. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 (JulkHankL).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Fotokopieringsmaskiner. (30121100-4)
Utrustning för fotokopiering. (30121200-5)
II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tulostuksenhallinnan ylläpito ja monitoimilaitteet palveluineen alkaen 1.9.2019 ja jatkuen toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisella irtisanomisajalla.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): laatupisteet eri osioista65
Pris HInta 35 ja laatu 87
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 118-289136

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTTÄMISILMOITUS Tulostuksenhallinnan ylläpito ja monitoimilaitteet palveluineen

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankinnan keskeytys kaupunginjohtajan päätöksellä 22.8.2019 § 8. Tarjousaikana on huomattu tarjouspyynnössä merkittäviä tulkinnanvaraisuuksia, joiden vuoksi vertailu kokonaistaloudellisesti edullisimman toimittajan löytämiseksi ei ole yksiselitteinen ja tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ei voida taata, joten hankinta keskeytetään. Hankintayksikkö käynnistää uuden hankintamenettelyn uudella hankintailmoituksella.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22.8.2019
«« Tillbaka