«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Leijona Catering Oy : Toimeksianto yhtiön hiilijalanjäljen laskennasta sekä mallista hiilijalanjäljen laskentaan

22.08.2019 11:05
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017267
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Leijona Catering Oy
FO-nummer 2449777-9
Kontaktperson Mika Parviainen
Postadress Viestikatu 7 b
Postnummer 70600
Postanstalt Kuopio
Land Finland
Telefon +35810432000
E-postadress mika.parviainen@leijonacatering.fi
Webbadress (URL) http://www.leijonacatering.fi
Typ av upphandlande enhet
Annan: Valtion osakeyhtiö
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänster

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Toimeksianto yhtiön hiilijalanjäljen laskennasta sekä mallista hiilijalanjäljen laskentaan
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
250420
Beskrivning av upphandlingen

Toimeksiannon tarkoituksena on Leijona Cateringin hiilijalanjäljen laskenta WBCSD:n kasvihuonekaasuprotokollan ohjeen scopen 1 ja 2 mukaan, johon sisältyvät yrityksen toiminnasta aiheutuvat suorat kasvihuonekaasupäästöt, omassa hallinnassa olevat kuljetukset sekä välilliset kasvihuonekaasupäästöt käytetystä sähköstä ja kaukolämmöstä. Tämän lisäksi toimeksiantoon kuulu Leijona Cateringin hiilijalanjäljen laskenta ruokaraaka-aineiden elinkaaristen ilmastovaikutusten osalta perustuen enintään sadan ruokaraaka-aineryhmän luokitteluun erilaisten ilmastovaikutusten osalta. Ilmastovaikutusarvio kattaa raaka-aineryhmien ilmastovaikutusarvion alkutuotannon panostuotannosta valmiiksi ruokaraaka-aineiksi saakka perustuen kansainväliseen tilannekuvaan eri laskentamenetelmistä (mm. ISO 14040-sarja, EC PEF, EU ILCD, Foodprint), sekä tarkoituksenmukaisten kansainvälisten tieteellisten julkaisujen hyödyntämiseen.

Huvudföremål
Huvudterminologi
FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster. (73000000-2)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Suomi (FI)
Avtalets totala värde
60000.00 - 70000.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Luonnonvarakeskus
Postadress Latokartanonkaari 9
Postnummer 00790
Postanstalt Helsinki
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole;” (1397/2016, 40 §). Leijona Catering Oy tuottaa ruokapalveluja Puolustusvoimille, Rikosseuraamuslaitokselle, sekä muille turvallisuuskriittisille asiakkailleen. Leijona Cateringin elintarvikehankinnat ovat merkittävä osa julkista elintarvikehankintakokonaisuutta jolloin hankinnoissa ja ruokatuotantoketjussa tehdyillä valinnoilla on merkittävä vaikutus kansallisella tasolla hiilijalanjäljen näkökulmasta. Leijona Catering haluaa vastuullisena ruokapalvelualan toimijana seurata yhtiön hiilijalanjäljen kehittymistä perustuen World Business Council for Sustainable Development:n (WBCSD) kasvihuonekaasuprotokollaan sekä viimeisimpään tutkimustietoon hiilijalanjäljen laskentamenetelmistä. Viestinnällisen uskottavuuden näkökulmasta Leijona Catering Oy:n kannalta oleellista on toimeksiannon perusteella syntyvien mallien perustuminen tiedeyhteisössä hyväksyttyihin laskentatapoihin, tieteelliseen asiantuntijuuteen, tieteellisiin julkaisuihin ja kirjallisuuteen sekä tutkimusosaamiseen. Oleellinen osa kokonaisuutta on saada myös sisäinen käyttöoikeus enintään sadan ruokaraaka-aineryhmän hiilijalanjälkitietoihin, jotta kokonaishiilijalanjälki voidaan laskea näiden tietojen perusteella myös myöhempinä vuosina joka mahdollistaa hiilijalanjäljen kehittymisen seuraamisen yhtiössä kuluvalla strategiakaudella ja myöhemmin tulevaisuudessa. Hankintaan liittyvän kompleksisen ja tieteellisen lähestymistavan vuoksi hankinnan kilpailuttaminen voisi johtaa tiedeyhteisön näkökulmasta epäuskottavaan lopputulokseen, joka vaarantaisi Leijona Cateringin viestinnällisen uskottavuuden merkityksellisen vastuullisuustyön näkökulmasta. Luonnovarakeskuksen voidaan objektiivisesti arvioiden nähdä tuottavan myös tieteellisen yhteisön näkökulmasta laadukasta ja luotettavaa tutkimusdataa ja viimeisimpään tutkimustietoon perustuvia mallinnuksia hiilijalanjäljen laskentaan. Tämän vuoksi hankintayksikkö näkee että hankintalain 40 §:n mukaisesti järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole, jolloin Leijona Catering Oy ei näe muuta mahdollisuutta nimenomaiselle hankinnalle kuin suorahankinnan.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka