«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY : Oracle eBS -toiminnanohjausjärjestelmän sovellushallinta- ja kehittämispalvelut

22.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017215
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 162-399090

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Nationellt registreringsnummer:2647375-4
Postadress:PL 1000
Postnummer:02044
Ort:VTT
Land:Finland
Telefon:+358 20722111
E-post:kilpailutus@vtt.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vtt.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Tutkimus ja kehitys

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Oracle eBS -toiminnanohjausjärjestelmän sovellushallinta- ja kehittämispalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena olivat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -konsernin Oracle eBS - toiminnanohjausjärjestelmän sovellushallinta- ja kehittämispalvelut mukaan lukien DBA-palvelut sekä laitealustaympäristöjen valvonta, hallinta ja ylläpito. Myös eBS - toiminnanohjausjärjestelmän yhteydessä toimivan Hyperion-ympäristön sovellushallintapalvelut kuuluivat hankittavan kokonaisuuden piiriin. Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1800000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Nimettyjen asiantuntijoiden kokemus30
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Oracle eBS versionoston projektisuunnitelma20
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optiot on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 074-175694

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Oracle eBS -toiminnanohjausjärjestelmän sovellushallinta- ja kehittämispalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attido Oy
Nationellt registreringsnummer:2924911-7
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1800000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1800000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21.8.2019
«« Tillbaka