«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Kirkkonummen kunta : Kirkkonummen kunnan kuntatekniikan suunnittelutehtäviä koskeva puitejärjestely (KT 205574 / KIRDno-2018-1711)

22.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017185
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 162-399080

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kirkkonummen kunta
Nationellt registreringsnummer:0203107-0
Postadress:PL 20 (Ervastintie 2)
Postnummer:02401
Ort:Kirkkonummi
Land:Finland
Kontaktperson:Ari Hasu
Telefon:+358 405748599
E-post:ari.hasu@kirkkonummi.fi
Fax:+358 98786053
Nuts-kod:Kirkkonummi (K257)
Allmän adress: (URL)http://www.kirkkonummi.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kirkkonummen kunnan kuntatekniikan suunnittelutehtäviä koskeva puitejärjestely (KT 205574 / KIRDno-2018-1711)
Referensnummer:
205574
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Byggtekniska konstruktionstjänster. (71320000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä hankinta koskee Kirkkonummen kunnan kuntatekniikan suunnittelutehtäviä varten perustettavaa puitejärjestelyä. Sopimuksen kohteena oleva puitejärjestely koskee esi- ja yleisuunnitelmiin, rakennesuunnitelmiin sekä työmaapalveluihin liittyviä suunnittelutehtäviä, jotka on kuvattu yksityiskohtaisemmin jäljempänä tarjouspyynnössä ja sen liitteillä. Tämän tarjouspyynnön perusteella muodostettavan puitejärjestelyn piiriin eivät kuulu: - sellaiset suunnitteluhankkeet, joissa yksittäisen suunnitteluhankkeen arvonlisäveroton arvo on 500.000 euroa tai enemmän (kunta kilpailuttaa nämä suunnitteluhankkeet erikseen julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti yksittäisinä suunnitteluhankkeina), - sellaiset suunnitteluhankkeet, jotka ovat toteuttamistavaltaan ns. ST-urakoita (suunnittelu- ja toteutushankkeet), - Kirkkonummen kunnan kolmannen osapuolen kanssa toteutettamat yhteishankkeisiin liittyvät suunnitteluhankkeet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 700000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Kirkkonummi (K257)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kirkkonummi

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde on Kirkkonummen kunnan kuntatekniikan suunnittelutehtävät seuraavissa osa-alueissa: b1 Tie-, katu- ja aluesuunnittelu b2 Vesihuollon suunnittelu b3 Geotekninen suunnittelu b4 Liikennesuunnittelu b5 Vihersuunnittelu b6 Valaistussuunnittelu b7 Liikenneturvallisuussuunnittelu b8 Silta- ja rakennesuunnittelu b9 Maisemasuunnittelu b10 Ympäristösuunnittelu b11 Rakennuttajapalvelut b12 Asema- ja yleiskaavoitus sekä muu maankäytön suunnittelu Tarkempi kuvaus osa-alueista ja niihin liittyvistä tehtävistä on kuvattu tarjouspyynnön liitteellä 3/ Suunnitteluosa-alueet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu 30
Pris 70
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankintasopimuksen perusteella Kirkkonummen kunnalla on oikeus käyttää 12 kuukauden kestoinen optio

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 046-105649

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kirkkonummen kunnan kuntatekniikan suunnittelutehtäviä koskeva puitejärjestely (KT 205574 / KIRDno-2018-1711)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
9.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:8
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ramboll Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0101197-5
Postadress:PL 25
Postnummer:02601
Ort:ESPOO
Land:Finland
E-post:info@ramboll.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kirkkonummen kunnan kuntatekniikan suunnittelutehtäviä koskeva puitejärjestely (KT 205574 / KIRDno-2018-1711)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:8
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Finmap Infra Oy
Nationellt registreringsnummer:0921976-2
Postadress:Ratapihantie 11
Postnummer:00520
Ort:HELSNKI
Land:Finland
E-post:pirjo.hyyppa@finnmap-infra.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:700000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kirkkonummen kunnan kuntatekniikan suunnittelutehtäviä koskeva puitejärjestely (KT 205574 / KIRDno-2018-1711)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
9.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:8
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sitowise Oy
Nationellt registreringsnummer:2335445-0
Postadress:Tuulikuja 2
Postnummer:02100
Ort:ESPOO
Land:Finland
E-post:pia.kopponen@sitowise.com
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kirkkonummen kunnan kuntatekniikan suunnittelutehtäviä koskeva puitejärjestely (KT 205574 / KIRDno-2018-1711)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:8
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:NRC Group Finland
Nationellt registreringsnummer:1007822-3
Postadress:Radiokatu 3
Postnummer:00240
Ort:HELSINKI
Land:Finland
E-post:minna.weurlander@vr.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:700000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21.8.2019
«« Tillbaka