«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
KOY HUS-Asunnot : Pihaurakka, Jorvinmäki, Vanha Turuntie 75 H-S, Espoo (korvaava ilmoitus)

23.08.2019 12:02
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017183

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om att avbryta upphandlingsförfarandet
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2019-012140
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Pihaurakka, Jorvinmäki, Vanha Turuntie 75 H-S, Espoo, KOY HUS-Asunnot

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet KOY HUS-Asunnot
FO-nummer 0946130-5
Kontaktpersoner Ari Rantamaa
Gatuadress PL 442
Postnummer 00029
Postanstalt HUS
Land Finland
Telefon +358504084464
E-postadress ari.rantamaa@hus.fi
Webbadress (URL) http://www.hus-kiinteistot.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Pihaurakka, Jorvinmäki, Vanha Turuntie 75 H-S, Espoo (korvaava ilmoitus)
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
202901
Kort beskrivning av upphandlingen

Salaojien ja sadevesijärjestelmien rakentaminen sekä pihatyöt istutuksineen ja piha-aitoneen työselostusten ja suunnitelminen mukaisesti.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Espoo (K049)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
24.8.2019 - 31.12.2020

Grunder för beslut om att avbryta förfarandet

Ytterligare upplysningar

Hankinta ”Jorvinmäki, Vanha Turuntie 75 H-S, Espoo, pihaurakka, projektinumero 202901” keskeytetään. Saatujen tarjousten perusteella yhtiöllä ei ole taloudellisia resursseja toteuttaa hanketta.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka