«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
South-Eastern Finland University of Applied Sciences : High consistency reactor

21.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017176
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 161-395996
Anbud 23.09.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/xamk?id=246693&tpk=652f4b09-7f93-43c7-ac89-c34c788cb847

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:South-Eastern Finland University of Applied Sciences
Nationellt registreringsnummer:2472908-2
Postadress:Patteristonkatu 3 D
Postnummer:50100
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Kontaktperson:Nuutti Teräsalmi
Telefon:+358 406373890
E-post:nuutti.terasalmi@xamk.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.xamk.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/xamk

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/xamk?id=246693&tpk=652f4b09-7f93-43c7-ac89-c34c788cb847
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Publicly owned company
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
High consistency reactor
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Maskiner för den kemiska industrin. (42993000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) is purchasing a pilot scale high-consistency batchwise reactor according to this tender documentation. Reactor will be located to Fiberlaboratory RDI-unit in Savonlinna. Pricing must include shipping costs to Savonlinna Finland (Vipusenkatu 10, 57200 Savonlinna, Finland). Installation is not needed.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Savonlinnan seutu (S103)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) is purchasing a pilot scale high-consistency batchwise reactor according to this tender documentation. Reactor will be located to Fiberlaboratory RDI-unit in Savonlinna. Primary use for the reactor is cellulose derivatization. The cellulose material to be mixed is mainly moist, sticky and fibrous, and the reactions will be done in high consistencies. “High-consistency” refers to cellulose pulp, which contains approximately 70% water. At this consistency, the pulp behaves almost like a solid and is challenging to mix. Description of the process conditions: • The cellulose pulp is mixed with additives, the reactor is heated to a desired temperature, derivatizing reagents are added, and the reaction is allowed to proceed. • The main reaction solvent is tap water. • Heating is achieved by feeding steam into a jacket, which is around the reactor drum. In this document, the term “reactor drum” refers to the part of the reactor where the mixing and reactions take place. For reactions that require higher pressures than what the solvent’s vapor pressure naturally induces in a given temperature, pressurized air will be used to increase the pressure in the drum. In exothermic reactions, the temperature might need to be lowered by feeding cold water into the jacket. • Afterwards, heating and lowered pressure will be used to dry the material. • The operational gauge pressure range of the reactor must be at least 0-10 bar and the temperature range must be at least 0-200°C. Higher maximum pressures and/or temperatures are also permitted. Higher reactor drum pressures are encouraged by rating the tendering results based on price and drum pressure as detailed below. • The minimum inlet and outlet size is DN 200. The outlet must be situated in the bottom of the reactor, and it must not create dead-space in which the mixing would be suboptimal. An outlet is not required if the reactor can be tilted to allow for draining of product efficiently from the inlet. Please upload a description of the loading and unloading system. Special needs of the process: • The reactor must have additional homogenizing elements, e.g. “choppers”, in addition to the main mixer elements in order to ensure homogeneous mixing conditions. • The mixing elements should be able to disperse cellulose fibers but the mixing should not be so strong that it breaks the individual fibers. This is important when the desired product is surface-treated cellulose fibers, as opposed to “bulk treated” cellulose, where the entire cellulose fiber structure is derivatized. Our goal is to be able to do both surface-treatments and bulk treatments. Additional information: • Equipment will be placed in non-ATEX area. Equipment does not need to be ATEX compatible. • Reactions will be done in mostly aqueous media. • A used device is also acceptable if it fulfills the set criteria.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Reactor drum pressure40
Pris 60
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.10.2019 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
23.9.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
engelska, finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.12.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:23.9.2019 14:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21.8.2019
«« Tillbaka