«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Ab Stormossen Oy : Malax nya återvinningsstation

22.08.2019 09:19
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017167
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Ab Stormossen Oy
FO-nummer 0586634-8
Enhet som ansvarar för avtalet/upphandlingen eller företrädare för den upphandlande enheten Ab Stormossen Oy
Kontaktperson Håkan Hagberg
Postadress Stormossvägen 56
Postnummer 66530
Postanstalt Kvevlax
Land Finland
Telefon +358103207600
E-postadress hakan.hagberg@stormossen.fi
Webbadress (URL) https://www.stormossen.fi
Typ av upphandlande enhet
Annan: Kommunalt aktiebolag

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Malax nya återvinningsstation
Beskrivning av upphandlingen

Produktion, leverans och uppförande av en modulär containerramp/plattform för mottagning av avfall i containers/flak (upp till 10 st.).

Plattformen ska då den är färdig fungera som en återvinningsstation. Plattformen ska bestå av moduler i betong som låses fast i varandra med en isärtagbar anordning för att möjliggöra förändring av utformningen samt nedmontering och uppförande på annan plats.

Plattformen förses med två ramper, en för upp- och en för avkörning. Modulernas containerplatser förses med säkerhetskant och fallskydd/staket. Plattformens undre plan skall användas till och inredas för utrymmen för mottagning och lagring av vissa avfallsfraktioner, bl.a. farligt avfall, kontors- och socialutrymmen m.m. Plattformen ska klara belastning från fordon med en totalvikt upp till 9 ton per modul.

Huvudföremål
Huvudterminologi Kompletterande terminologi
Montering och uppförande av prefabricerade strukturer. (45223800-4) Betong (AB05-4)
Huvudterminologi Kompletterande terminologi
Elementbygge. (45223810-7) Betong (AB05-4)
Fabrikstillverkade betongelement. (45223822-4) Betong (AB05-4)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Malax (K475)
Avtalets totala värde
385000 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Modulo Systems ApS
Postadress Slotsgade 65b
Postnummer 3400
Postanstalt Hillerod
Land Danmark
E-postadress info@modulo.systems
Telefon +45 70253344
Webbadress (URL) https://modulo.systems

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Av tekniska skäl kan upphandlingen bara genomföras av en viss leverantör. Lösningen är baserad på en modulär containerramp/plattform bestående av betongmoduler som låses fast i varandra med en isärtagbar anordning för att möjliggöra förändring av utformning samt nedmontering och uppförande på annan plats.

Ytterligare upplysningar

Återvinningsstationen i Malax flyttas från nuvarande läge till Norra Brinkens industriområde norr om Malax centrum. Det nya läget gör det svårt att på förhand uppskatta besöksantalet och -frekvensen, då den nya stationen blir betydligt mera lättillgänglig än den nuvarande. I planerna finns även en eventuell stängning av återvinningsstationen i Solf, ca 10 km norrut, varmed en utbyggnad av Malax återvinningsstation senast skulle aktualiseras. En modulär lösning erbjuder ett flexibelt och kostnadseffektivt alternativ då det gäller en utvidgning eller förändring av den befintliga strukturen.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Marknadsdomstolen
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsingfors
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka