«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Radiologian alan vuokralääkäripalvelut - Raasepori

21.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017166
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 161-397241

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Arttu Karjalainen
Telefon:+358 94711
E-post:mons.vermis@gmail.com
Fax:+358 947175403
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Radiologian alan vuokralääkäripalvelut - Raasepori
Referensnummer:
HUS 096-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Medicinska specialisttjänster. (85121200-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena oli Raaseporin sairaalan röntgenin radiologian erikoislääkärin tehtävät. Työ edellyttää radiologin paikallaoloa röntgenyksikössä virka-aikaan (ns. päivälääkäri). Raaseporin sairaalan röntgenissä työ kattaa kaikki radiologian erikoislääkärin tehtävät, koska paikalla ei ole HUS Kuvantamisen omaa radiologia. Lisäksi pyydettiin tarjousta hoitajien palvelusta tarjouspyynnön liitteessä 1 kuvatussa laajuudessa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Sjukskötersketjänster. (85141200-1)
II.2.3) Plats för utförande
Raasepori (K710)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Raaseporin sairaala, Itäinen Rantakatu 9, Tammisaari

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Raaseporin sairaalan röntgenin radiologian erikoislääkärin tehtävät. Työ edellyttää radiologin paikallaoloa röntgenyksikössä virka-aikaan (ns. päivälääkäri). Raaseporin sairaalan röntgenissä työ kattaa kaikki radiologian erikoislääkärin tehtävät, koska paikalla ei ole HUS Kuvantamisen omaa radiologia. Radiologin tulee olla paikalla Raaseporin sairaalan röntgenissä jokaisena arkipäivänä virka-aikaan, kun tilaus tehdään. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin. Sopimuksen perusteella voidaan hankkia myös hoitajatyövoimaa avustamaan radiologia ultraäänitutkimuksissa. Hankintasopimus on voimassa 31.12.2020 saakka. Tämän jälkeen tilaajalla on oikeus jatkaa sopimusta enintään kolmella yhden vuoden pituisella optiokaudella.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 072-171316

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Radiologian alan vuokralääkäripalvelut - Raasepori

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomen Radiologikeskus Oy
Nationellt registreringsnummer:0728044-7
Postadress:Lars Sonckin kaari 12
Postnummer:02600
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Internetadress:http://www.radiologikeskus.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21.8.2019
«« Tillbaka