«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Kuvantaminen : Natiivikuvauslaitteistojen (2+4 kpl) hankinta HUS Kuvantamiseen

21.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017156
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 161-396265

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Kuvantaminen
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Vesa-Matti Rauhu
E-post:vesa-matti.rauhu@hus.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Natiivikuvauslaitteistojen (2+4 kpl) hankinta HUS Kuvantamiseen
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Apparatur för radiografi. (33111600-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat uudet suoradigitaaliset natiivikuvauslaitteistot, joista yksi asennetaan vuoden 2019 aikana HUS Kuvantamisen Haartmanin sairaalan röntgenosastolle ja toinen Lohjan sairaalan röntgenosastoille. Hankinnan kohteena olevat laitteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1361700.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat uudet suoradigitaaliset natiivikuvauslaitteistot, joista yksi asennetaan vuoden 2019 aikana HUS Kuvantamisen Haartmanin sairaalan röntgenosastolle ja toinen Lohjan sairaalan röntgenosastoille. Hankinnan kohteena olevat laitteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynössä ja sen liitteissä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu40
Pris 60 %
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinnan kohteina ovat uudet suoradigitaaliset natiivikuvauslaitteistot, joista kaksi (2) asennetaan vuoden 2019 aikana HUS Kuvantamisen Haartmanin sairaalan ja Lohjan sairaalan röntgenosastoille. Optiona tarjottavien laitteistojen (4 kpl) asennuspaikat selviävät myöhemmin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 038-085057

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Natiivikuvauslaitteistojen (2+4 kpl) hankinta HUS Kuvantamiseen

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:LifeMed Oy
Nationellt registreringsnummer:0629011-7
Postadress:Billskogintie 23 K
Postnummer:02580
Ort:Siuntio
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1361700.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1361700.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21.8.2019
«« Tillbaka