«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Valtion Eläkerahasto : Portfolio administration service for illiquid investments

21.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017153
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 161-397034

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Valtion Eläkerahasto
Nationellt registreringsnummer:1583293-4
Postadress:Mikonkatu 15 A
Postnummer:00100
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Tiina Tarma
Telefon:+358 295201224
E-post:VER-kilpailutus@ver.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.ver.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Governmental pension fund
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Portfolio administration service for illiquid investments
Referensnummer:
723/3/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Aktieförvaltning. (66140000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

VER is acquiring a portfolio administration service that produces back office service and reporting of VER’s illiquid investments.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1150000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

VER makes all the investment decisions in-house. Back office will co-operate closely with VER and OP Asset Management’s (OPVH) back office in support functions e.g. monitoring capital calls and distributions and reconciliation. The portfolio management system as part of the service will be operated by the selected service provider and portfolio data shall be accessible by VER through client interface. The service shall also include an analysis tool. The more detailed description of the service is presented in Attachment 1. Attachment 1 also includes number of transactions during the last three years, VER’s current instrument coverage and portfolio structure.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): FUNCTIONALITY AND QUALITY OF THE SERVICE60
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optionally the service may also include an analysis tool.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlade förfaranden under konkurrens

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 191-431951

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Portfolio administration service for illiquid investments

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Albourne Partners Limited
Nationellt registreringsnummer:2905244
Ort:London
Land:Storbritannien
Nuts-kod:Muu kuin Suomi (FIZ)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1150000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21.8.2019
«« Tillbaka