«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Vaasan kaupunki / Vaasan vesi -liikelaitos : Paineputket, jätevesiputket, liitosyhteet ja -osat sekä valmiskaivot

21.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017149
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 161-397320

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vaasan kaupunki / Vaasan vesi -liikelaitos
Nationellt registreringsnummer:0209602-6
Postadress:Sorakatu 2-4
Postnummer:65100
Ort:Vaasa
Land:Finland
Kontaktperson:Mikko Kotimäki
Telefon:+358 403579996
E-post:mikko.kotimaki@teese.fi
Nuts-kod:Pohjanmaa (FI195)
Allmän adress: (URL)http://www.teese.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Paineputket, jätevesiputket, liitosyhteet ja -osat sekä valmiskaivot
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål. (44160000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

TeeSe Botnia Oy Ab on pyytänyt Vaasan kaupungin / Vaasan Vesi -liikelaitoksen toimeksiannosta tarjouksia kunnallistekniikan paineputkista, jätevesiputkista, liitosyhteistä ja -osista sekä valmiskaivoista puitejärjestelyn tekemiseksi. Sopimuskauden tavoitteellinen alkamisaika oli 1.6.2019 ja sopimukset tehdään toistaiseksi voimassa olevina. Sopimusten pääasiallinen käyttäjä on Vaasan Vesi -liikelaitos, mutta myös muut Vaasan kaupungin yksiköt voivat vähäisessä määriin käyttää sopimuksia.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
1. Paineputket PE
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål. (44160000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Vaasa (K905)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Paine- ja suojaputket.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
2. Jätevesiputket sekä liitosyhteet ja -osat
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Rörledningar och armatur. (44163000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Vaasa (K905)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Jätevesiputket sekä liitosyhteet ja -osat

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
3. Jäteveden valmiskaivot
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Diverse industriframställda produkter och tillhörande föremål. (44400000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Vaasa (K905)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Jäteveden valmiskaivot.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 061-142555

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
1. Paineputket PE

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.6.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
2. Jätevesiputket sekä liitosyhteet ja -osat

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.6.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
3. Jäteveden valmiskaivot

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.6.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21.8.2019
«« Tillbaka