«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Hansel Oy : Mobiilipäätelaitteet 2019-2020 (2023)

21.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017099
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 161-396211

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hansel Oy
Nationellt registreringsnummer:0988084-1
Postadress:PL 1386
Postnummer:00101
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 294444200
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hansel.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Mobiilipäätelaitteet 2019-2020 (2023)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning. (32000000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Kilpailutuksen kohteena on mobiilipäätelaitteet (mm. matkapuhelimet ja tabletit ), niiden lisälaitteet, lisätarvikkeet sekä palvelut. Mobiilipäätelaitteita hankitaan sekä osto- että palvelulaitteina. Esimerkkejä hankittavista palveluista ovat esiasennuspalvelu, takuu- ja huoltopalvelut, varalaitepalvelu, vaihtolaitepalvelu, välivarastointipalvelu, kierrätys ja tietoturvallinen tuhoaminen sekä asiantuntijapalvelut.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 50000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Telefonutrustning. (32550000-3)
Datorer och datamateriel. (30200000-1)
Mobiltelefoner. (32250000-0)
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende persondatorer, kontorsutrustning, telekommunikations- och audiovisuell utrustning. (50300000-8)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Katso kohta II.1.4.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 078-185747

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Mobiilipäätelaitteet 2019-2020 (2023)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Telia Datainfo Oy
Nationellt registreringsnummer:0606359-8
Postadress:Sturenkatu 16
Postnummer:00510
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:50000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

PUITEJÄRJESTELYN LAAJUUS Puitejärjestelyn arvioitu kokonaisarvo on 40 M€ - 50 M€ (ilman arvonlisäveroa), mikäli Hansel käyttää kaikki kolme (3) optiovuotta.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Hansel Oy
Postadress:PL 1386
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Internetadress:https://www.hansel.fi/
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.8.2019
«« Tillbaka