«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Väylävirasto : Vt 4 Kirri - Tikkakoski, STk

21.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017083
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 161-395720

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Jarmo Niskanen
Telefon:+358 295343127
E-post:jarmo.niskanen@vayla.fi
Nuts-kod:Keski-Suomi (FI193)
Allmän adress: (URL)http://www.vayla.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Vt 4 Kirri - Tikkakoski, STk
Referensnummer:
LIVI/3948/02.01.01/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggning av huvudvägar och andra vägar. (45233100-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Valtatie 4 rakennetaan 2+2-kaistaisena keskikaistalla varustettuna moottoritienä. Moottoritie on linjattu alkupäässä uuteen maastokäytävään Kirrin ja Makkarajoen välillä.

Makkarajoen ja Vehniäntien liittymän välillä moottoritie sijoittuu nykyisen valtatien 4 maastokäytävään.

Rinnakkaistie rakennetaan koko välille.

Kirrin ja Makkarajoen välillä syrjään jäävä nykyinen valtatie 4 toimii rinnakkaistienä. Rinnakkaistien yhteyteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä.

Suunnitteluosuudelle rakennetaan neljä (4) uutta eritasoliittymää:

Lintukankaan, Puuppolan, Tikkakosken ja Lentokentän eritasoliittymät.

Lisäksi nykyinen Kirrin eritasoliittymä yhdistetään uuteen valtatien 4 linjaukseen.

Urakka-alueen pituus on noin 16 kilometriä.

Urakkamuotona on yksikköhintaperusteinen kehitysvaiheen sisältävä Suunnittele ja toteuta -urakka (STk).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 123423249 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Keski-Suomi (FI193)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Urakka-alue sijaitsee Kirrin ja Tikkakosken välillä Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan alueella.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Urakkaan kuuluu:

- Tavanomaiseen ST-urakkaan lisäyksenä on tilaajan ja urakoitsijan yhteinen kehitysvaihe,

- ”Vt 4 Kirri-Tikkakoski, STk" rakennussuunnittelu ja rakentaminen,

- Töiden osalta suunnittelun ja rakentamisen toteuttaminen sopimusasiakirjojen vaatimukset täyttäen siten, että se myös tekniseltä toimivuudeltaan vastaa sille sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia,

- Tiedotus-, raportointi- sekä takuuaikaisia töitä ja päätoteuttajan rooliin kuuluvia yhteensovittamisvelvoitteita,

- Työt siinä laajuudessa, kuin ne ovat tarj. pyynnön liitteenä olevissa asiakirjoissa määritelty,

- Urakoitsijan tulee suorittaa kaikki ne työt ja niihin liittyvät hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 096-217992

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
IT183948
Benämning på upphandlingen:
Vt 4 Kirri - Tikkakoski, STk

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Destia Oy
Nationellt registreringsnummer:2163026-3
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:122952599 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Kehitysvaiheen sopimus 21.9.2019

Toteutusvaiheen sopimus 20.3.2019

Kehitysvaiheen hinta 470.650,00 EUR

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21.8.2019
«« Tillbaka