«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala : TIETOPYYNTÖ: Kotihoidon hankinta

20.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017045
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 160-394513

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 6000
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Akusti Lankinen
E-post:akusti.lankinen@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.hel.fi/helsinki/fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
TIETOPYYNTÖ: Kotihoidon hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kyseessä on tietopyyntö mahdollisille palveluntarjoajille. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö eikä tietopyyntöön vastaaminen ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tällä ilmoituksella ei vielä pyydetä tarjouksia vaan tämä vuoropuhelu on osa tulevan hankinnan valmistelua. Tämän tietopyynnön tarkoitus on tehdä markkinakartoitusta, jossa selvitetään ja tarkennetaan mahdolliseen tulevaan hankintaan liittyviä näkökohtia ja vaihtoehtoja.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan järjestämä kotihoito on jaettu kahdeksaan kotihoitoyksikköön. Kullakin yksiköllä on noin 1000 käyntiä per päivä, josta puolet on kotipalvelua ja puolet kotisairaanhoitoa (luvut kuvaavat suuruusluokkaa). Tällä tietopyynnöllä kartoitamme Helsingille sopivia kumppaneita.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Toivomme kuulevamme kotihoidon palveluntuottajien näkemyksiä kahdessa erilaisessa skenaariossa: ensimmäisessä on kyse kotihoidosta koko Helsingin alueella eli yksittäisiä asiakkaita (asiakaskunnan koko 150-200 henkilöä) joiden käyntien määrä vaihtelee 1-5 välillä per päivä eri puolilla Helsinkiä. Toisessa skenaariossa on kyse pienestä alueesta (esim. yksi postinumero), jossa on kymmeniä asiakkaita per alue per päivä.

Haluaisimmekin kuulla näiden kahden vaihtoehdon välisen kustannushaarukan 20-30 minuutin käynnille niin kotipalvelulle kuin myös kotisairaanhoidolle. Tämän lisäksi meitä kiinnostaa tietää kapasiteettinne syksyllä 2019 ja mitkä ovat mahdollisuutenne kasvattaa kapasiteettiänne keskipitkällä aikavälillä. Tuottehan myös ilmi mahdollisuutenne tuottaa kotihoidon erityispalveluja (esim. yöllistä kotihoitoa) ja kotihoitoa muulla kuin suomenkielellä (esim. ruotsiksi).

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Vastaukset tietopyyntöön pyydetään toimittamaan 1.9.2019 mennessä kirjallisena sähköpostitse osoitteeseen: akusti.lankinen@hel.fi .

Tämä tietopyyntö ei velvoita Helsingin sosiaali- ja terveystoimialaa kilpailuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla tai ottamaan kilpailutuksessa huomioon tietopyynnön julkaisemisen perusteella saatuja ehdotuksia tai vastauksia.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.11.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidon hankinnat on jaettu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen. Ruotsinkielisen kotihoidon osalta kilpailutus on suunniteltu toteutettavaksi syksyn 2019 aikana.

Voitte myös itse ehdottaa, mikä olisi palveluntuottajan näkökulmasta kestävin tapa tuottaa kotihoito Helsingin alueella. Meitä kiinnostaa esim. kuinka palveluntuottajat määrittelevät tuotantokustannukseen vaikuttavat tekijät ja mitkä ovat merkittäviä kustannuksia nostavia tekijöitä?

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.8.2019
«« Tillbaka