«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto : SR-laatukilpailu-urakka, uudisrakennus, Kuninkaantammi, Heka Asetelmankatu / Haso Asetelmanpolku

20.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017040
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 160-393784
Anbud 13.12.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=249870&tpk=4e7fd51e-0b56-4879-8af4-618ff4399bee

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Kontaktperson:Kimmo Antola
E-post:kimmo.antola@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.att.hel.fi/

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=249870&tpk=4e7fd51e-0b56-4879-8af4-618ff4399bee
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
SR-laatukilpailu-urakka, uudisrakennus, Kuninkaantammi, Heka Asetelmankatu / Haso Asetelmanpolku
Referensnummer:
2825002052 / 2825001065
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on asuinkerrostalojen ja pihakannen alaisen autohallin suunnittelu ja rakentaminen Helsingin Kuninkaantammeen kiinteähintaisena SR-urakkana sisältäen kokonaissuunnittelun ja rakennusteknisten töiden lisäksi kaikki LVISA-työt. Hankkeessa toteutetaan seuraavat yhtiöt: - Tontti 33400/1, Helsingin Asumisoikeus Oy Asetelmanpolku - Tontti 33400/2, Heka Kuninkaantammi Asetelmankatu Jokaisesta hallintamuodosta laaditaan oma urakkasopimuksensa. Hankkeen SR-urakoitsija valitaan laatukilpailulla. Suunnittelutyö voidaan aloittaa esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Rakennustyön arvioitu alkamisajankohta on 10/2020. Hankintaa ei jaeta osiin, sillä usean toimittajan malli tuottaisi epätarkoituksenmukaisen sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinnan sekä töiden yhteensovittamisen kannalta ja voisi vaarantaa edullisen kustannustason saavuttamisen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki, Kuninkaantammi

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

LAATUKILPAILU: Kuvaus kilpailun kulusta ja valintakriteereistä löytyy tarjouspyynnön liitteenä olevasta Kilpailuohjelmasta ja muista tarjouspyyntöasiakirjoista. Tarjoaja tuottaa suunnittelukilpailuun kilpailuohjelmassa määritellyn materiaalin arvostelua varten. Kilpailuehdotukset pisteytetään, ja voittajaksi valitaan hinta-laatusuhteeltaan paras ehdotus. Voittaneen ehdotuksen tuottaneen tarjoajan kanssa tehdään SR-urakkasopimus ja sijalle 2. sijoittuva saa rahallisen palkkion kilpailuehdotuksestaan (40.000,00€, sis. Alv 24%). KOHTEEN TIETOJA: Haso Asetelmanpolku - Rakennusoikeutta 3400 k-m2 - Kerrosluku 3-4 - Keskipinta-alatavoite noin 60-65 m2 Heka Kuninkaantammi Asetelmankatu - Rakennusoikeutta 3600 k-m2 - Kerrosluku 3-4 - Keskipinta-alatavoite noin 50-55 m2 SUUNNITTELU (SR-urakassa): - SR-urakoitsija hyväksyttää suunnittelijat rakennusvalvonnalla ja tilaajalla - SR-urakoitsija vastaa kaikesta suunnittelusta - Kohteen suunnittelu tehdään tietomallipohjaisesti SUUNNITTELUN TAVOITTEET: - Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset - Hyvä hinta-laatusuhde - Julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen pitkä käyttöikä ja helppo huollettavuus - Rakennusosat ja materiaalit vakiotuotteita ALUSTAVA AIKATAULU - Suunnittelukilpailu 08/2019 - 12/2019 - Suunnittelu käynnistyy voittajan kanssa esisopimuksella 02/2020 - Rakennuslupa vireille 08/2020 - Valmiin rakennuksen luovutus 08/2022

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Pris 50
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:30 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 urakkaohjelmassa ja työstä laadittavassa urakkasopimuksessa mainituin poikkeuksin.

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
13.12.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:13.12.2019 12:15
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Urakkatarjousten julkista avausta ei järjestetä.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.8.2019
«« Tillbaka