«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Mikkelin kaupunki : Siivous- ja puhtauspalvelut - Raviradan urheiluhallit

20.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017031
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 160-395012

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Mikkelin kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0165116-3
Postadress:PL 33
Postnummer:50101
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Kontaktperson:Jarmo Autere
Telefon:+358 447942660
E-post:jarmo.autere@mikkeli.fi
Nuts-kod:Mikkeli (K491)
Allmän adress: (URL)http://www.mikkeli.fi
Upphandlarprofil: (URL)https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/elinkeinot/hankinnat
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Mikkelin Jäähalli Oy
Nationellt registreringsnummer:2418213-6
Postadress:Raviradantie 24 A
Postnummer:50100
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Kontaktperson:Anssi Kaipainen
Telefon:+358 505980860
E-post:anssi.kaipainen@valiokiinteistot.fi
Nuts-kod:Mikkeli (K491)
Allmän adress: (URL)http://mikkelinjaahalli.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Mikkelin Ravirata Oy
Nationellt registreringsnummer:0165007-2
Postadress:Raviradantie 22
Postnummer:50100
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Kontaktperson:Kari Tiainen
Telefon:+358 7600272
E-post:toimisto@mikkelinravirata.fi
Nuts-kod:Mikkeli (K491)
Allmän adress: (URL)http://www.mikkelinravirata.fi/etusivu.html

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Saimaa Stadiumi Oy
Nationellt registreringsnummer:2671378-9
Postadress:Raviradantie 22 B
Postnummer:50100
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Kontaktperson:Hanna Kuninkaanniemi
Telefon:+358 503618427
E-post:hanna.kuninkaanniemi@xamk.fi
Nuts-kod:Mikkeli (K491)
Allmän adress: (URL)http://www.saimaastadiumi.fi/
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Siivous- ja puhtauspalvelut - Raviradan urheiluhallit
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Städning. (90910000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Mikkelin kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista Mikkelin Jäähalli Oy:n, Mikkelin Ravirata Oy:n ja Saimaa Stadium Oy:n tarvitsemista siivous- ja puhtauspalveluista ajalle 1.6.2019 – 31.5.2022.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 369000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Mikkeli (K491)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Mikkelin kaupungin konserniyhtiöiden Mikkelin Jäähalli Oy:n, Mikkelin Ravirata Oy:n ja Saimaa Stadium Oy:n sekä Mikkelin kaupungin liikuntapalveluiden tarvitsemat siivous- ja puhtauspalvelut.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Siivous-/puhdistuspalvelualan vähintään ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan suorittaneiden työntekijöiden %-osuus vakituisesta henkilöstöstä paikallisesti (Mikkeli).5
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Työntekijöiden määrä yhtä lähiesimiestä kohti paikallisesti kokopäivätyössä (Mikkelissä).5
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Lähiesimiesten koulutus, työkokemus ja erityisosaaminen paikallisesti (Mikkelissä5
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Ympäristövaikutusten huomioiminen. Ks. päätöksenteon perusteet.5
Pris 80
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Mahdollinen optio 2v.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa ajantasaista lainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, Tilaajavastuulakia 1233/2006, Tietosuojalakia 1050/2018 sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 071-168144

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Siivous- ja puhtauspalvelut - Raviradan urheiluhallit

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:RTK-Palvelu Oy
Nationellt registreringsnummer:FI2659323-8
Postadress:Papinhaankatu 8
Postnummer:26100
Ort:Rauma
Land:Finland
Telefon:+358 290293000
E-post:julia.pulkkinen@rtkpalvelu.fi
Nuts-kod:Rauma (K684)
Internetadress:https://www.rtkpalvelu.fi/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:369000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.8.2019
«« Tillbaka