«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Romu-Major Oy:n teollisuuskiinteistön pohjaveden puhdistus, Mäntsälä

20.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017025
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 160-395009

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 297
Postnummer:33101
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Petri Heino
Telefon:+358 295036326
E-post:petri.heino@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Romu-Major Oy:n teollisuuskiinteistön pohjaveden puhdistus, Mäntsälä
Referensnummer:
PIERELY/2357/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Miljötjänster. (90700000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Mäntsälän Ojalan pohjavesialueella tehtävä pohjaveden kunnostus biologisella in situ -menetelmällä sekä suojapumpatun pohjaveden käsittely. Urakka sisältää tarkentavat kohdetutkimukset, suunnittelun, kunnostamisen ja muun riskienhallinnan sekä monitoroinnin ja raportoinnin urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa siten, että työn lopputulos täyttää sille asetetut vaatimukset. Valittu urakoitsija toimii pääsuunnittelijana, pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 449800.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Mäntsälä: kiinteistö 505-407-16-19 (in situ) ja kiinteistö 505-407-10-193 (vesien käsittely).

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Urakkamuotona hankinnalle toimii suunnittele ja toteuta (ST) -muotoinen kokonaisurakka. Työ aloitetaan ennakkotutkimuksilla ja suunnittelutyöllä heinäkuun alussa 2019 ja työ vastaanotetaan valmiina 30.9.2022. Urakka sisältää kaikkien suunnitelma- ja tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen rakenteiden ja töiden toteuttamisen kokonaisuudessaan. Tarjouksen tulee perustua tarjouspyyntöön, tähän tarjouspyyntökirjeeseen ja sen liitteisiin. Lisäksi tarjouksen tulee perustua liitteessä "Asiakirjaluettelo" mainittuihin asiakirjoihin, joita ei lähetetä tarjouspyynnön mukana. Sähköisesti ladattavat tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa Tarjouspalvelu -toimittajaportaalista osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/ ja nähtävillä osoitteessa: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Minimivaatimukset100
Pris Minimi ja hinta
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Romu-Major Oy:n pilaantuneen teollisuuskiinteistön kunnostus on jaettu pilaantuneen pohjaveden puhdistamista koskevaan hankintaan (tämä hankintailmoitus) ja erillisessä hankintailmoituksessa ilmoitettuun pilaantuneen maaperän puhdistamiseen.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 091-219613

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Romu-Major Oy:n teollisuuskiinteistön pohjaveden puhdistus, Mäntsälä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:5
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Doranova Oy
Nationellt registreringsnummer:1018707-5
Postadress:Valkkistentie 2
Postnummer:37470
Ort:Vesilahti
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:449800.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.8.2019
«« Tillbaka