«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY : Tarkkuusmekaniikkapalvelut

20.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017011
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 160-394960

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Nationellt registreringsnummer:2647375-4
Postadress:PL 1000
Postnummer:02044
Ort:VTT
Land:Finland
E-post:kilpailutus@vtt.fi
Fax:+358 207227001
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vtt.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Tutkimus ja kehitys

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tarkkuusmekaniikkapalvelut
Referensnummer:
Ref. nro 2/206/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Installation (utom programvara). (51000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena olevat palvelut on jaettu kahteen osakokonaisuuteen: Osakokonaisuus 1: VTT:n tutkimusta tukeva ja avustava tarkkuuskoneistuspalvelu sekä Osakokonaisuus 2: VTT:n tutkimusta tukeva ja avustava manuaalikoneistus- ja kokoonpanopalvelu Hankinnan kohteena olevat palvelut ja osakokonaisuuksien sisällöt on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 400000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Osakokonaisuus 1: VTT:n tutkimusta tukeva ja avustava tarkkuuskoneistuspalvelu
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster. (73000000-2)
Installation (utom programvara). (51000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena oleva palvelu on VTT:n tutkimusta tukeva ja avustava tarkkuuskoneistuspalvelu. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Nimetyn henkilöstön kokemus40
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Konekanta ja työmenetelmät20
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Osakokonaisuus 2: VTT:n tutkimusta tukeva ja avustava manuaalikoneistus- ja kokoonpanopalvelu
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster. (73000000-2)
Installation (utom programvara). (51000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat VTT:n tutkimusta tukeva ja avustava manuaalikoneistus- ja kokoonpanopalvelu. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Asentajan ja hienomekaanikon kokemus40
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Konekanta ja työmenetelmät20
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optiot on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 014-028965

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Osakokonaisuus 1: VTT:n tutkimusta tukeva ja avustava tarkkuuskoneistuspalvelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mectalent Oy
Nationellt registreringsnummer:0451356-7
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Osakokonaisuus 2: VTT:n tutkimusta tukeva ja avustava manuaalikoneistus- ja kokoonpanopalvelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mectalent Oy
Nationellt registreringsnummer:0451356-7
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:400000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.8.2019
«« Tillbaka