«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Laajennus analyysilaitteistoon

19.08.2019 09:41
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016891
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
FO-nummer 0171495-3
Enhet som ansvarar för avtalet/upphandlingen eller företrädare för den upphandlande enheten Esa Miettinen
Kontaktperson Jaana Pöyhönen
Postadress LP 100
Postnummer 70029
Postanstalt KYS
Land Finland
Telefon +358447174885
E-postadress jaana.poyhonen@kuh.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varor

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Laajennus analyysilaitteistoon
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
1021/2019
Beskrivning av upphandlingen

Nykyisen laitteiston on toimittanut Lablogic, joka

pystyy toimittamaan ainoana yhteensopivat laitteistokokonaisuuden.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling. (33110000-4)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Kuopio (K297)
Avtalets totala värde
144112 - 144112 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn LabLogic Systems Limited
Postadress Paradigm House,3 Melbourne Avenue
Postnummer S10 2QJ
Postanstalt Sheffield
Land Storbritannien

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Nykyisen laitteiston on toimittanut Lablogic, joka

pystyy toimittamaan ainoana yhteensopivat laitteistokokonaisuuden.

Hankintalain 40 § 2. kohta: vain yksi toimittaja (tekninen, taiteellinen tai yksinoikeus).

Tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja kokonaistaloudellisesti edullinen

sekä ohjelmiston toteutustapa tarkoitukseen sopiva.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka