«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Finnish Food Authority : Seed analyzer and maintenance and service agreement

21.08.2019 15:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016889
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 162-398330

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Finnish Food Authority
Nationellt registreringsnummer:2911686-7
Postadress:PB 100
Postnummer:00027
Ort:Finnish Food Authority
Land:Finland
Telefon:+358 295300400
E-post:kirjaamo@ruokavirasto.fi
Nuts-kod:Loimaa (K430)
Allmän adress: (URL)http://www.ruokavirasto.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Seed analyzer and maintenance and service agreement
Referensnummer:
2832/02.03.02/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Analysutrustning för sädeskorn. (38921000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

The object of procurement is automatic analyzer which analyzes oats, barley, wheat and rye seed samples taken for official testing for seed certification. The device works independently. It can adjust itself to local seed material. Calibration, licences and software support are included in the procurement, and the maintenance and service agreement will be procured in order to ensure good working condition of the device. The Supplier takes charge of delivering the device to Finnish Food Authority, setup of it to working condition, providing the operating instructions and operator training. Following delivery, the device shall be set up without delay. The device will be placed at Finnish Food Authority's premises (Tampereentie 51, Loimaa) in Research and Laboratory Department which is equipped with regular technical and laboratory facilities.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 163200.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Loimaa (K430)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

The object of procurement is seed analyzer which handles and analyzes full-sized official cereal seed samples automatically. By separating and recognizing pure barley, oats, wheat and rye seeds it makes large part of work of other seed determination analyses that is mandatory for all seed samples that are taken for the certification and marketing of seed lots. Finnish Food Authority is currently the only body that analyzes the official seed samples in Finland. The number of samples is approximately 4000 per year. The device includes operating system with computer and software for data acquisition, processing, data analysis and reporting, automatic sample handling and analyzing-system. It has readiness for wireless access to internet. The analyzer adjusts itself to local seed material and varieties. Samples can be uploaded in the machine and are moved automatically to be analyzed. The device divides samples into two fractions; pure seed and rejected fraction.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 071-167382

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Seed analyzer and maintenance and service agreement

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Maxx Automation AB
Nationellt registreringsnummer:SE556327804201
Ort:Uppsala
Land:Sverige
Nuts-kod:Muu kuin Suomi (FIZ)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:163200.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:163200.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.8.2019
«« Tillbaka