«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki : 1. Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien vesi- ja viemäritöiden puitejärjestely

16.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016876
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 158-389854

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:Paavo Nurmen kuja 1 C
Postnummer:00250
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Niina Lammi
E-post:kuva.hankinnat@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
1. Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien vesi- ja viemäritöiden puitejärjestely
Referensnummer:
225937 HEL 2019-002749
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar. (45231300-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Puitesopimuksen piiriin kuuluvat Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien vesi- ja viemäritöiden asennukset sekä huolto- ja korjaustyöt Helsingissä ja kaupungin ulkopuolisissa ulkoilualueissa ja saaristossa. Puitesopimukset on solmittu neljän (4) puitesopimustoimittajan kanssa siten, että tilaukset tehdään ensisijaisesti puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 800000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation och underhåll. (50000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tämän hankinnan kohteena oleva puitejärjestely koskee liikunnan palvelukokonaisuuden kunnossapitotöitä sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastaavia kunnossapitotöitä siltä osin, kun ne eivät tule kaupunkiympäristön toimialan kautta. Tilaukset puitesopimustoimittajilta tehdään ensisijaisesti sijoittumisjärjestyksen perusteella. Jos etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen puitesopimustoimittaja ei pysty toteuttamaan tilausta, tilaus tehdään etusijajärjestyksessä seuraavalta puitesopimustoimittajalta. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos poikkeaminen on välttämätöntä. Puitesopimus on voimassa yhden (1) vuoden. Tilaaja voi lisäksi päättää sopimuksen jatkamisesta kolmella (3) yhden (1) vuoden optiokaudella.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatuperusteet0 %
Pris 100 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

II.2.5) Valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus, hinnan osuus 100 %. Hintavertailuun perusteltu kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät yritykset pääsivät mukaan vertailuun, laatutekijät on huomioitu asetetuissa soveltuvuusvaatimuksissa.V2.4) Imoitettu koko sopimuksen aikainen arvo, sisältäen optiovuodet.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 048-109314

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
1. Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien vesi- ja viemäritöiden puitejärjestely

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:LVI - Kara Oy
Nationellt registreringsnummer:0750017-1
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:800000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
2. Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien vesi- ja viemäritöiden puitejärjestely

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Consortia Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:2545662-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:800000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
3. Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien vesi- ja viemäritöiden puitejärjestely

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Helsingin Putkimies Oy
Nationellt registreringsnummer:1843003-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:800000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
4. Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien vesi- ja viemäritöiden puitejärjestely

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomen LVIS Huolto Oy
Nationellt registreringsnummer:2263460-2
Ort:Kellokoski
Land:Finland
Nuts-kod:Tuusula (K858)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:800000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.8.2019
«« Tillbaka