«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Säteilyturvakeskus : Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus

16.08.2019 09:54
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016850
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Säteilyturvakeskus
FO-nummer 0245869-9
Kontaktperson Raila Rissanen
Postadress Laippatie 4
Postnummer 00880
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358975988354
E-postadress raila.rissanen@stuk.fi
Webbadress (URL) http://www.stuk.fi
Typ av upphandlande enhet
Statlig myndighet
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varor

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
249686
Beskrivning av upphandlingen

Ihmisten radioaktiivisen kontaminaation seulontamittauksiin soveltuvat porttimonitorit kenttäolosuhteisiin.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Apparater för strålningsmätning. (38341000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Suomi (FI)
Avtalets totala värde
118600.00 - 118600.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Mirion Technologies (RADOS) Oy
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Suorahankinta on mahdollinen hankintalain 40 § 1 momentin mukaan silloin, kun avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia; lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta. Hankinnan kohteena nyt olevien porttimonitorien kilpailutukset on toteutettu kahdesti osana isompia hankintakonaisuuksia siten, että ne ovat muodostaneet molemmissa kilpailutuksissa itsenäisen hankintaosionsa. Tarjouskilpailussa (tarjouspyyntö 219663) ei saatu yhtään tarjousta koskien hankinnan kohteena olevia porttimonitoreja. Edellä mainituin perustein suorahankinta on perusteltua, koska nyt tehtävä hankinta on kilpailutettu saamatta lainkaan tarjouksia. Alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei hankinnassa olennaisesti muuteta.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka