«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Valtiokonttori : Laskujenvälityspalvelu ja siihen liittyvät muut palvelut

16.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016830
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 158-390707

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Valtiokonttori
Nationellt registreringsnummer:0245440-1
Postadress:Sörnäisten rantatie 13
Postnummer:00054
Ort:Valtiokonttori
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.valtiokonttori.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Laskujenvälityspalvelu ja siihen liittyvät muut palvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Alustavan suunnitelman mukaan hankinnan kohteena on

• Verkkolaskujen vastaanotto ja lähetys (Puolustusvoimat, yht. n. 117.000 kpl/vuosi)

• Paperilla lähtevien laskujen

- ohjaus Suomi.fi Viestit palveluun, jos VRK pystyy tarjoamaan tähän ratkaisun tai

- tulostus (Puolustusvoimat, yht. n. 2.500 kpl/vuosi),

• Ostolaskujen ja menotositteiden digitointi (Puolustusvoimat ja Puolustushallinnon rakennuslaitos, yht. n. 23.700 kpl/vuosi) ja

• Laskutusportaali toimittajille, sisältäen mahdollisuuden tehdä ja lähettää verkkolaskuja virastoille (Puolustusvoimat, Valtiokonttorin kansalaispalvelut-toimiala).

Listauksessa on esitetty vuosivolyymeja, jotka perustuvat historiatietoon.

Palvelimet ja palvelutuotanto tuotetaan kokonaisuudessaan Suomessa. Palvelimien hallintaa voidaan tietyin edellytyksin tehdä EU/ETA-alueella.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Fakturering. (79999200-5)
Skanning och fakturering. (79999000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Alustavan suunnitelman mukaan hankinnan kohteena on laskujenvälityspalvelu ja siihen liittyvät muut palvelut edellä kuvatun mukaisesti.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
15.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia.

Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen.

Kaikille hankinnasta kiinnostuneille toimijoille annetaan mahdollisuus osallistua tekniseen vuoropuheluun. Alustavan suunnitelman mukaan hankintayksikkö järjestää tapaamisia ja tämän lisäksi hankintayksikkö tulee tarjoamaan mahdollisuuden tarjouspyynnön luonnosmateriaalin kirjalliseen kommentointiin sähköpostin välityksellä. Alustavan suunnitelman mukaan tekninen vuoropuhelu järjestetään syyskuussa 2019.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun 30.8.2019 klo 12:00 mennessä. Vuoropuhelun järjestämistä varten toimijan tulee lähettää yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero) osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla: "Laskujenvälityspalvelu ja muut palvelut, tekninen vuoropuhelu".

Ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja.

Hansel Oy toimii hankinnassa konsultatiivisessa roolissa.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.8.2019
«« Tillbaka