«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Lappeenrannan kaupunkikonserni / hankintapalvelut : Lappeenrannan kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelut

16.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016826
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 158-391350

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Lappeenrannan kaupunkikonserni / hankintapalvelut
Nationellt registreringsnummer:0162193-3
Postadress:PL 11
Postnummer:53101
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Kontaktperson:Pirjo Kapiainen
Telefon:+358 401309074
E-post:pirjo.kapiainen@lappeenranta.fi
Nuts-kod:Lappeenrannan seutu (S091)
Allmän adress: (URL)http://www.lappeenranta.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lappeenrannan kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Finansiell revision. (79212100-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Sopimuksen kohteena on Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilivuosien 2018 - 2021 ja mahdollisena optiona tilivuosien 2022 - 2023 tilintarkastuspalvelut (kuntalaki 14 luku 122 §).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 300000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Lappeenrannan seutu (S091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittavan tilintarkastuspalvelun tavoitteena on varmistaa kaupunkikonsernin lakien ja säädösten mukaista toimintaa sekä huolehtia lakisääteisen tarkastusvelvollisuuden toteuttamisesta tilaajalle tässä tarjouspyynnössä määritellyillä ehdoilla.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 240-498208

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Lappeenrannan kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:BDO Audiator Oy
Nationellt registreringsnummer:0904285-6
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:300000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.8.2019
«« Tillbaka