«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin kaupunginkanslia : KESKEYTYSILMOITUS Toimistotarvikkeet 2019-2021 (2023)

16.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016813
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 158-390462

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunginkanslia
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postnummer:00530
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Elisa Selki-Rocchi
Telefon:+358 931036191
E-post:elisa.selki-rocchi@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Toimistotarvikkeet 2019-2021 (2023)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kontorsmateriel. (30192000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat yleisemmin käytetyt toimistotarvikkeet ja niiden toimittaminen Helsingin kaupungin toimialojen ja liikelaitosten käyttöön. Helsingin kaupungin käyttämät toimistotarvikkeet Staran logistiikkakeskukseen toimitettuina. Logistiikkakeskuksen asiakaskuntaan kuuluu noin 3000 tilaava yksikköä. Tuotevalikoima koostuu noin 5000 eri tuotteesta, joista toimistotarvikkeita on noin 500. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi heinäkuussa 2019.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat yleisemmin käytetyt toimistotarvikkeet ja niiden toimittaminen Helsingin kaupungin toimialojen ja liikelaitosten käyttöön. Tämän hankinnan piiriin eivät kuulu ensiaputarvikkeet, ATK-pienlaitteet, värikasetit, kopiopaperit, kahviotarvikkeet ja ergonomiatarvikkeet. Helsingin kaupungin käyttämät toimistotarvikkeet Staran logistiikkakeskukseen toimitettuina. Logistiikkakeskuksen asiakaskuntaan kuuluu noin 3000 tilaava yksikköä. Tuotevalikoima koostuu noin 5000 eri tuotteesta, joista toimistotarvikkeita on noin 500. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi heinäkuussa 2019.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 092-221818

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Toimistotarvikkeet 2019-2021 (2023)

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankinnan kohteen kuvauksessa käytetty ympäristöystävällisyyttä koskeva vaatimus on epätäsmällinen, eikä tarjouspyyntö ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintayksikkö aloittaa hankinnassa mahdollisimman pian uuden hankintamenettelyn, jossa edellä mainittu tarjouspyynnön puute on korjattu.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.8.2019
«« Tillbaka