«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä : Liiketoiminnan ammattitutkinto, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, tutkintokoulutus

16.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016777
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 158-391294

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0993644-6
Postadress:Paasikivenkatu 7
Postnummer:15110
Ort:Lahti
Land:Finland
E-post:hankinnataity@salpaus.fi
Nuts-kod:Päijät-Häme (FI1C3)
Allmän adress: (URL)https://www.salpaus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Liiketoiminnan ammattitutkinto, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, tutkintokoulutus
Referensnummer:
165/02.08.00/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Utbildningstjänster. (80500000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Liiketoiminnan ammattitutkinnon, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, tutkintokoulutus.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Liiketoiminnan ammattitutkinnon, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, tutkintokoulutus. Tutkintokoulutuksen tulee sisältää pakollisen tutkinnon osan (Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen) ja valinnaisen tutkinnon osan (Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen) sekä näiden lisäksi kolme valinnaista tutkinnon osaa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta60
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu40
Pris 60
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 230-525895

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Liiketoiminnan ammattitutkinto, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, tutkintokoulutus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tarjouspyynnössä huomattiin hankintamenettelyn ollessa kesken hintaerittelyn syöttötaulukossa ja tarjouspyynnön ESPD-lomakkeessa VI-osan Valintaperusteet-osion B. kohdassa Tekninen pätevyys virhe, jonka vuoksi tarjouksia ei voinut jättää palveluun. Tarjouspyyntöä korjattiin 17.1.2019 Cloudia-portaalissa, mutta korjausta ei julkaistu Hilma-kanavalla eikä tarjousten jättöaikaa pidennetty. Cloudia-portaalista lähti kaikille tarjoukseen tutustuneille automaattiviesti, jonka mukaan kaikki mahdolliset saapuneet tarjoukset on kumottu eikä uusia tarjouksia voi jättää ennen kuin hankintayksikkö on julkaissut Hilmaan ja Tarjouspalveluun korjausilmoituksen. Koska korjausta ei julkaistu Hilmassa, tarjoukseen tutustuneille ei lähtenyt viestiä, jossa olisi todettu tarjousten jättämisen taas olevan mahdollista. Tämän perusteella on mahdollista, että kaikilla tarjoukseen tutustuneilla ei ole ollut tasapuolista mahdollisuutta jättää tarjousta määräaikaan 21.1.2019 klo 12.00 mennessä. Hankinta keskeytettiin 25.1.2019

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.8.2019
«« Tillbaka