«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Väylävirasto : Vt 4 parantaminen Oulun kohdalla, KU+ST

16.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016745
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 158-389763

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Jukka Päkkilä
Telefon:+358 295343755
E-post:jukka.pakkila@vayla.fi
Nuts-kod:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Allmän adress: (URL)www.vayla.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Oulun kaupunki
Postadress:PL 27
Postnummer:90015
Ort:Oulu
Land:Finland
E-post:jukka.pakkila@vayla.fi
Nuts-kod:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Allmän adress: (URL)www.ouka.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Vt 4 parantaminen Oulun kohdalla, KU+ST
Referensnummer:
LIVI/1738/02.01.01/2017
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten. (45200000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä kilpailutettu Vt 4 parantaminen Oulun kohdalla, KU+ST -urakka käsitti valtatie 4 parantamisen

pääosin Kaakkurin ja Pateniemen eritasoliittymien välillä. Toimenpiteisiin sisältyi mm. kolmansien kaistojen

rakentaminen valtateiden 20 ja 22 välille, eritasoliittymien parantamisia sekä melunsuojausten rakentamista.

Toimenpiteet on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa ja suunnitelmissa. Urakka on pääosin toteutettu

kokonaisurakkana tilaajan suunnitelmilla, mutta sisältää myös ST-osioita mm. uusiin siltoihin ja melunsuojaukseen

liittyen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 43216078 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbeten för motorvägar. (45233110-3)
Anläggning av huvudvägar och andra vägar. (45233100-0)
Byggnation av bro. (45221110-6)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

t4 Oulu-Kemi hanke kuuluu valtion talousarviossa nimettyihin vuonna 2017 käynnistettyihin liikenneverkon kehittämishankkeisiin. Koko hanke ajoittuu pääosin vuosille 2017-2021.

Tähän hankintaan sisältyy osa ”Vt 4 (E75) Oulu-Kemi, moottoritien parantaminen välillä Kempele-Kello” – nimisen tie-ja rakennussuunnitelman mukaisista rakennustöistä.

Edellä mainitusta suunnitelmasta toteutetaan pääosin Kaakkurin ja Pateniemen eritasoliittymien välille sijoittuvia toimenpiteitä. Urakassa rakennetaan mm. uusia risteyssiltoja, parannetaan eritasoliittymiä mm. uusilla rampeilla, rakennetaan Oulujoen ylittävä kevyen liikenteen silta sekä toteutetaan melusuojausta.

Urakka kilpailutettiin pääosin kokonaisurakkana, tilaajan hankkimilla suunnitelmilla. Kuitenkin mm. osa uusista silloista, melusuojauksesta ja paalulaatat ovat ST- yyppisenä. Urakka kilpailutettiin yhteistyössä Liikenneviraston ja Oulun kaupungin kanssa. Urakan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa ja suunnitelmissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta95%
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu5%
Pris Hinta 95%, laatu 5%
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 056-103155

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
IT172169A17
Benämning på upphandlingen:
Vt 4 parantaminen Oulun kohdalla, KU+ST

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.6.2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Destia Oy
Nationellt registreringsnummer:2163026-3
Postadress:Veteraanikatu 9, PL 444
Postnummer:90101
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Internetadress:www.destia.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:43216078 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.8.2019
«« Tillbaka