«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Väylävirasto : Vt 4 Zatelliitin alueen eritasoliittymä, Kempele, KU

16.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016739
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 158-389783

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Jukka Päkkilä
Telefon:+358 295343755
E-post:jukka.pakkila@vayla.fi
Nuts-kod:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Allmän adress: (URL)www.vayla.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kempeleen kunta
Postadress:PL12
Postnummer:90441
Ort:Kempele
Land:Finland
E-post:jukka.pakkila@vayla.fi
Nuts-kod:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Allmän adress: (URL)www.kempele.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Vt 4 Zatelliitin alueen eritasoliittymä, Kempele, KU
Referensnummer:
LIVI/784/02.01.01/2017
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten. (45200000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Vt 4 Oulu-Kemi hanke kuuluu valtion talousarviossa nimettyihin vuonna 2017 käynnistettäviin liikenneverkon kehittämishankkeisiin. Koko hanke ajoittuu pääosin vuosille 2017-2021. Hankkeesta kilpailutetaan useita erillisiä, hankintamuodoltaan erityyppisiä ja kooltaan vaihtelevia urakoita, jotka sijoittuvat Kempeleen ja Kemin/Simon väliselle Vt 4:n tiejaksolle. Tämä toteutettu Vt 4 Zatelliitin alueen eritasoliitymä, Kempele, KU -rakennusurakka käsitti uuden eritasoliittymän rakentamisen mukaan lukien siihen liittyvät sillat, rampit, kadut ja muut toimenpiteet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 10487400 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggning av huvudvägar och andra vägar. (45233100-0)
Anläggningsarbeten för motorvägar. (45233110-3)
Anläggningsarbeten för broar. (45221100-3)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankintaan sisältyi Vt 4 Zatelliitin alueen eritasoliittymä -nimisen tie- ja rakennussuunnitelman mukaiset rakennustyöt.

Urakassa rakennettiin mm. uusi Zatelliiin eritasoliittymä, sisältäen kaksi Vt 4:n alittavaa siltaa, kaksi rampit alittavaa alikulkukäytävää, suuntaisrampit Oulun suuntaan sekä silmukkarampit Jyväskylän suuntaan.

Lisäksi urakkaan sisältyi alueen katujen rakentamista, kiertoliittymän ja liikennevalojen rakentamista sekä melunsuojausta.

Urakka kilpailutettiin kokonaisurakkana, tilaajan hankkimilla suunnitelmilla. Urakka kilpailutettiin yhteistyössä Liikenneviraston ja Kempeleen kunnan kanssa.

Urakkaan sisältyi kaikki tilaajan laatimien rakennussuunnitelmien mukaiset työt materiaalihankintoineen,

tarvittavine viimeistely- ja istutustöineen tarjouspyyntöasiakirjojen ja suunnitelmien mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta95%
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu5%
Pris Hinta 95%, laatu 5%
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 029-051325

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
IT170784A17
Benämning på upphandlingen:
Vt 4 Zatelliitin alueen eritasoliittymä, Kempele, KU

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.5.2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Lemminkäinen Infra Oy
Nationellt registreringsnummer:2138243-1
Postadress:Elektroniikkatie 11
Postnummer:90590
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:10487400 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.8.2019
«« Tillbaka