«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Kouvolan Rautatie ja Aikuiskoulutus Oy : DV12 simulaattoreiden päivitys

16.08.2019 09:51
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016713
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Kouvolan Rautatie ja Aikuiskoulutus Oy
FO-nummer 2644196-3
Enhet som ansvarar för avtalet/upphandlingen eller företrädare för den upphandlande enheten Kouvolan Rautatie ja Aikuiskoulutus Oy
Kontaktperson Hannu Jalonen
Postadress Prikaatintie 2
Postnummer 45100
Postanstalt Kouvola
Land Finland
Telefon +358404884305
E-postadress hannu.jalonen@krao.fi
Webbadress (URL) http://www.krao.fi
Typ av upphandlande enhet
Annan: Julkisomisteinen osakeyhtiö

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varor

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
DV12 simulaattoreiden päivitys
Huvudföremål
Huvudterminologi Kompletterande terminologi
Programvara för undervisning. (48190000-6) För yrkesutbildning (FA04-5)
Huvudterminologi Kompletterande terminologi
Träningssimulatorer. (34152000-7) För yrkesutbildning (FA04-5)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Suomi (FI)
Avtalets totala värde
500000 - 710000 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn CORYS
Postadress 44 rue des Berges
Postnummer 38024 GRENOBLE CEDEX 1
Postanstalt Grenoble
Land Frankrike
E-postadress coryscom@corys.fr
Telefon +33 476288275
Webbadress (URL) www.corys.com

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan (hankintalaki §40).

KRAOlla on käyttölisenssi laitevalmistaja Corysin tekemiin simulaattoriohjelmiin. Järkeviä, vaihtoehtoisia tai korvaavia, KRAOn/ viranomaisten/ rautatieliikennöinnin operaattoreiden koulutusvaatimusten mukaisesti toimivia ratkaisuja tälle autenttiselle VR:n veturimalli DV12 veturisimulaattorillelaitteistolle sekä rata-osille Helsinki - Pori, Riihimäki - Kouvola (Kouvolan ratapiha) - Imatra ei ole saatu eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta

Ytterligare upplysningar

Kouvolan Rautatie ja Aikuiskoulutus Oy (myöhemmin KRAO) päivittää/ nyky-aikaistaa vanhentuneet diesel simulaattoreiden käyttöjärjestelmän (WIN XP  WIN10), ajopöydät ja siihen kuuluvat muut osat sekä simuloidun yksikön radio-ohjauksen. Lisäksi päivityksellä saavutetaan saman laitevalmistajan KRAOlla olevien simulaattoreiden yhteensopivuus ja päivitettävyys jatkossa.

KRAO:n dieselsimulaattorit on hankittu v 2004-05, laitetoimittaja Corysilta.

Simulaattorilaitteisto on todettu vanhentuneen niin, ettei vanhentuneen käyttöjärjestelmän päivityksiä ja laitetekniikan varaosia ole enää ollut saatavilla yleisiltä markkinoilta. Järjestelmään jo simuloidut rataosat, ajoharjoitusohjelmat, kalusto ja muut toiminnot (JKV-laite, veturiradio, Kuljettajan päätelaite KUPLA) eivät vaadi uudistusta.

Päivityksellä KRAO varmistaa rautatiealan kuljettajakoulutuksen jatkumisen häiriöttömästi tulevaisuudessa. Uusi laitekanta/ käyttöohjelmistot ovat jatkossa päivitettävissä ohjelmistotekniikaltaan nykyaikaiseksi ja takaa mahdollisuuden vastata eri kuljettajakoulutuksille asetettuihin viranomaisvaatimuksiin ja rautatieliikennöinnin operaattorikohtaisiin haasteisiin

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka