«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Verohallinto : Häiriönhallintajärjestelmä häiriötilanteiden johtamiseen

16.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016695
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 158-390361

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Verohallinto
Nationellt registreringsnummer:0245458-3
Postadress:Vääksyntie 4, Helsinki
Postnummer:00052
Ort:Vero
Land:Finland
Kontaktperson:Jouni Pyyhkälä
Telefon:+358 504724539
E-post:hankinnat@vero.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vero.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Häiriönhallintajärjestelmä häiriötilanteiden johtamiseen
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on häiriönhallinnan järjestelmä, minkä avulla on tarkoitus hoitaa erisuuruisten häiriötilanteiden johtamista ja viestintää. Hankinta sisältää häiriönhallinnan järjestelmän sekä koulutus-, tuki-, ylläpitopalvelut

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Häiriötilanteissa johtamisella ja viestinnällä on keskeinen rooli häiriön hallinnassa. Toimenpiteillä pyritään turvaamaan Verohallinnon mahdollisimman normaali toiminta normaaliolojen häiriöitilanteissa kuin myös normaaliolojen laajavaikutteisissa häiriötilanteissa. Häiriön johtamisen ja viestinnän tulee toimia myös tilanteissa, joissa Verohallinnon keskeinen verkkoinfrastruktuuri olisi häiriön takia poissa käytöstä. Häiriötilanteilla voidaan tarkoittaa niin turvallisuushäiriöitä, ICT-häiriöitä kuin muitakin Verohallinnon päivittäistä toimintaa haittavia tilanteita. Häiriöiden hallinnassa keskeistä on nopea tilannekuvan muodostaminen ja tiedon välittäminen oikea-aikaisesti oikealle kohderyhmälle sekä kyky useiden eri tilanteiden tietojen keskitettyyn kokoamiseen. Tässä keskeisintä on aktiivinen tilannekuvan välittyminen niin Verohallinnon sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien toimijoiden kesken, mikäli häiriö koskee muitakin kuin Verohallintoa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tarjouspyynnön liitetiedostot lähetetään sähköpostitse pyydettäessä. Liitetiedostojen täyttäminen vaaditaan hyväksyttävän tarjouksen jättämiseksi. Pyyntö tulee esittää sähköpostitse osoitteeseen: hankinnat@vero.fi Pyynnössä tulee viitata tarjouspyyntönumeroon VH/982/02.10.01/2019 Tarjoukset tulee jättää 16.05.2019 klo 14.00 (Suomen aikaa) mennessä.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 076-180320

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Häiriönhallintajärjestelmä häiriötilanteiden johtamiseen

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tarjousten vertailu ja pisteytys on perustunut tarjouspyynnössä ja hankintailmoituksessa ilmoittetuihin valinta- ja vertailuperusteisiin. Verohallinnon näkemyksen mukaan tarjouspyynnössä ei ole riittävästi huomioitu esimerkiksi seuraavia seikkoja:  Järjestelmän saaminen toimintavalmiiksi on kuvattu puutteellisesti  Aikataulu käyttöönotolle on puuttunut tarjouspyynnöstä  Järjestelmälle asetettuja reaaliaikaisuusvaatimuksia ei kuvattu  Toiminnallisten vaatimusten todentaminen on jäänyt liian epätarkalle tasolle Edellä mainitut seikat ilmentävät sitä, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja mahdollistanut hyvin erilaisten tarjousten jättämiseen. Täten Verohallinto ei ole voinut verrata tarjouksia tasapuolisesti. Verohallinnon kannalta vertailussa ei ole huomioitu riittävästi tekijöitä, joilla on vaikutusta hankinnan kokonaistaludelliseen edullisuuteen. Hankintayksikön soveltama avoin hankintamenettely ja kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ei ole toiminut ennakoidulla tavalla hankinnassa, jossa hinta- ja sisältöerot ovat olleet poikkeuksellisen suuria, minkä vuoksi hankinnassa ei ole ollut mahdollista riittävästi hyödyntää kilpailuolosuhteita.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.8.2019
«« Tillbaka