«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Verohallinto : Asiakastutkimukset

16.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016692
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 158-391184

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Verohallinto
Nationellt registreringsnummer:0245458-3
Postadress:Vääksyntie 4, Helsinki
Postnummer:00052
Ort:Vero
Land:Finland
Kontaktperson:Laura Hannula
E-post:hankinnat@vero.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vero.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Asiakastutkimukset
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
"Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik." (79300000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on erilaiset henkilö- ja yhteisöasiakkaille kohdistetut asiakastutkimukset. Nyt hankittavat tutkimukset ovat: 1) Suomalainen veromyönteisyys -asennetutkimus 2) Yhteisöasiakkaiden tutkimus 3) Henkilöasiakkaiden asiakastutkimus 4) Tulorekisteri.fi -käytettävyystutkimus 5) Vero.fi -käytettävyystutkimus (optio) 6) Sähköisen asiointipalvelun asiakastyytyväisyystutkimus (optio) 7) Muut asiakastutkimukset

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 180000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Verohallinto hakee itselleen kumppania, joka tukee Verohallintoa asiakastutkimusten suunnittelussa, toteuttaa asiakastutkimukset sekä analysoi ja raportoi tulokset. Verohallinto tavoittelee kumppanuudella jatkuvuutta tutkimusten tekemiseen ja tukea tutkimus- ja mittaustoiminnan tarkoituksenmukaiseen toteutukseen. Tavoitteena on myös, että Verohallinnolla on ajantasainen kuva erilaisten tutkimusmenetelmien tarjoamista hyödyistä ja niiden mahdollisuuksista tukea verotuksen kehittämistä asiakaslähtöiseksi. Verohallinto ei sitoudu tiettyihin tilausmäärin vaan kuvatut määrät ovat arvio asiakastutkimusten tilausmääristä. Sopimus on määräaikainen ajalla 1.8.2019-31.7.2023. Tutkimukset toteutetaan tietyin väliajoin ennalta määritellyn aikataulun mukaisesti. Verohallinto valitsi kilpailutuksen perusteella yhden palveluntuottajan ja yhden varatoimittajan.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Verohallinto varaa option neljään (4) Vero.fi käytettävyystutkimukseen tällä sopimuskaudella. Verohallinto varaa option hankkia sähköisen asiointipalvelun asiakastyytyväisyystutkimuksia. Tarve on 1 - 2 tutkimukselle vuosittain. Verohallinnolle voi ilmaantua muitakin vastaavia tutkimustarpeita, jotka kuuluvat tämän sopimuksen piiriin. Tällaisia tutkimuksia voivat olla esimerkiksi laadulliset tutkimukset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-227423

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Asiakastutkimukset

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Feelback Oy
Nationellt registreringsnummer:1702297-8
Postadress:Puistokatu 14-16
Postnummer:70100
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:180000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:180000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.8.2019
«« Tillbaka